Základný balík spravovaných služieb tlače

Naše hotové balíky riešení spravovaných služieb tlače

Vychádzajúc zo 40-ročných odborných skúseností a spolupráce z veľkými nadnárodnými spoločnosťami ponúka spoločnosť Canon základný balík spravovaných služieb tlače v podobe dômyselnej kolekcie služieb pre malé a stredné podniky, ktoré kompletne pretvoria spôsob, akým sa vo vašej organizácii tlačí.

Základný balík spravovaných služieb tlače začína dôsledným preskúmaním vašej aktuálnej situácie, ktoré nám umožní vniesť trochu svetla do toho, čo a ako tlačíte. Na základe zistení určíme oblasti, v ktorých prichádza k nepozorovanému plytvaniu, racionalizujeme počet zariadení a dodávateľov, s ktorými spolupracujete a pomôžeme vám so zmenou a monitorovaním tlačových postupov. Zároveň zvyšujeme bezpečnosť, udržateľnosť a praktickosť tlače, a to pre používateľov aj technické vybavenie.

Vďaka monitorovaniu a správe tlačovej infraštruktúry a odstraňovaniu opakovaných každodenných postupov základný balík spravovaných služieb tlače redukuje zaťažujúce procesy, o ktoré sa postaráme my, čím vám ušetríme čas aj peniaze.

Základný balík spravovaných služieb tlače umožňuje:

  • monitorovať a spravovať všetky zariadenia podliehajúce zmluve,

  • automaticky odosielať údaje z meračov, aby ste sa nimi nemuseli zaťažovať vy,

  • vytvoriť univerzálny kontaktný bod na všetko, čo by ste od spoločnosti Canon mohli potrebovať,

  • optimálne aktualizovať firmvér a ovládače tlačiarní, aby ste mali k dispozícii vždy tie najmodernejšie technológie,

  • sledovať vaše aktíva a zaznamenávať mieru využitia na účely vytvárania správ o riadení.

„Spravované služby tlače univerzálne zastrešia všetky vaše potreby v oblasti tlače, pričom umožnia kontrolu nákladov, zvýšenie efektivity a viac času pre vašich zamestnancov na to, aby robili to, čo vedia najlepšie.“

Imagination, Spojené kráľovstvo

„Pred vyslovením akéhokoľvek odporúčania musím povedať, že spoločnosť Canon sa mimoriadne snažila dostať našej organizácii pod kožu, pochopiť, čo je potrebné zlepšiť, a nájsť spôsob, akým toto zlepšenie dosiahnuť.“

Armstrong Watson, Spojené kráľovstvo

Náš prístup

Čerpajte výhody z rýchlejších tlačových procesov, efektívnejších pracovných postupov a nižších nákladov v piatich krokoch.

  • Canon
  • Základný balík spravovaných služieb tlače