Regulujte a redukujte náklady

Kde vy vidíte tlač, my vidíme kontrolu nákladov.

Vzhľadom na nestálosť dnešnej ekonomickej situácie nebola regulácia a redukcia nákladov spojená so zaručením optimálnej funkčnosti vášho podniku ešte nikdy taká dôležitá.

Iba máloktorá spoločnosť si uvedomuje, koľko ju stoja dokumenty a tlačová komunikácia, nie to aby sa ešte zamýšľala nad tým, čo môže spraviť, aby tieto náklady znížila.

Colchester Institute, jedna z najväčších univerzít v regióne East Anglia (Spojené kráľovstvo), sa rozhodla s pomocou spoločnosti Canon maximalizovať svoju efektivitu. Tým, že sa podujala na inovatívnu zmenu svojej tlačovej infraštruktúry, znížila plytvanie a racionalizovala tlačový park o 75 %.

Nejde iba o úspory

Pomocou spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon môžete zmeniť tlačové postupy, zvýšiť zabezpečenie dokumentov a zároveň znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.

„Prostriedky, ktoré sme ušetrili na našej stratégii tlače, sme využili na investovanie do našich výučbových a študijných programov v iných oblastiach univerzity.“

Colchester Institute,
Spojené kráľovstvo

Čo hovoria naši zákazníci