no business

Profesionálne použitie

Spravované služby tlače

Problémy spojené s tlačou sú minulosťou

Kde vy vidíte tlač, my vidíme úspory

Kde vy vidíte tlač, my vidíme úspory

Vedenie vlastnej tlačovej infraštruktúry a procesov je nákladný a časovo náročný proces odčerpávajúci množstvo zdrojov.

Produkcia dokumentov zväčša pre organizácie predstavuje jeden z najväčších výdavkov, pričom na ňu padnú až 3 % príjmov. Mnohé organizácie navyše nemajú dostatok času, personálu či skúseností na efektívne monitorovanie a správu svojho vlastného tlačového prostredia.

Aktívna správa a nepretržitá optimalizácia vašej tlačovej infraštruktúry a s ňou spojených procesov prostredníctvom našich spravovaných služieb tlače vám umožní ušetriť peniaze, zvýšiť efektivitu a umocniť produktivitu.

O všetko sa postarajú naši odborníci, ktorí zaručia okamžité a dlhodobé zdokonalenie vašej tlačovej infraštruktúry a zbavia vás každodenných útrap s tlačou, aby ste sa mohli plne sústrediť na to, čo viete najlepšie.

Prečo používať spravované služby tlače od spoločnosti Canon?

  • Potrebujete sa zviditeľniť a získať kontrolu nad vlastnou tlačovou infraštruktúrou
  • Potrebujete ihneď začať dosahovať dlhodobé úspory
  • Chcete zmeniť doterajšie tlačové postupy a znížiť objem výtlačkov
  • Potrebujete sa sústrediť na podstatu svojho podnikania  • Potrebujete sa optimalizovať počet dodávateľov a tlačiarenský systém prostredníctvom jediného riešenia
  • Chcete zefektívniť procesy správy dokumentov a zvýšiť produktivitu
  • Potrebujete zvýšiť celkové zabezpečenie tlače
  • Chcete znížiť svoj vplyv na životné prostredie

To správne riešenie pre váš podnik

Vyberte si zo základných spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon (hotové balíky riešení) alebo v spolupráci s naším špecializovaným tímom navrhnite vlastné riešenie spravovaných služieb tlače, ktoré naplní aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Prispôsobené riešenie

Projekt spravovaných služieb tlače pre komplexnejšie procesy či integráciu do osobitého IT prostredia.

Hotový balík riešení

Pre malé a stredné podniky s bežnými požiadavkami na správu tlače.

„Skryté náklady na tlač“

Prieskumy preukázali, že priemerná organizácia na tlač každoročne minie až 10 800 € na každého zamestnanca* – a to bez nákladov na využívanie externých tlačiarenských spoločností.

Mnohé organizácie si neuvedomujú, koľko ich tlač stojí, ani to, že viditeľné náklady predstavujú len 20 % z celkovej sumy. Odborníci na tieto oblasti preto hovoria o „skrytých nákladoch na tlač“. Aj práve preto je dobré sa zamyslieť, či ste vo vhodnej situácii na reguláciu týchto skrytých nákladov a nad tým, ako zabrániť plytvaniu časom a peniazmi.

Náklady na tlač

Viditeľné skutočné náklady – napr. hardvér, spotrebný materiál a údržba
IT podpora a infraštruktúra – napr. asistenčné služby, odborné vzdelávanie a siete
Správa a nákup – napr. objednávanie, fakturácia a správa dodávateľov
Produkcia dokumentov – napr. čas a úsilie koncových používateľov
Správa dokumentov – napr. plnenie, uchovávanie a elektronické zaznamenávanie]

* Podľa výskumu spoločnosti ALL Associates Group, Inc z roku 2012

Ďalšie krokyČo hovoria naši zákazníci

Prostriedky, ktoré sme ušetrili na našej stratégii tlače, sme využili na investovanie do naších výučbových a študijných programov v iných oblastiach univerzity.

Colchester Institute,
Spojené kráľovstvo

Výrazne sme zracionalizovali počet tlačiarní. To viedlo k zníženiu výdavkov na atramentové kazety o 66 %, čím sme prekročili svoj cieľ, ktorým bolo 50 %.

East Lothian Council, Škótsko

Získali sme v mnohých smeroch. Náklady na tlač výrazne klesli, čo má nemalý vplyv na náš hospodársky výsledok.

Imagination, Spojené kráľovstvo