Canon FlatSpread FS-500 Technické parametre

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Typ papiera

Zvitkové papiere typu Lustre od spoločnosti Canon (obojstranná)
Zvitkové papiere lesklé od spoločnosti Canon (obojstranná)
Zvitkové papiere saténové od spoločnosti Canon (obojstranná)

Šírka papiera (spracovanie)

127 mm, 152 mm, 210 mm, 254 mm, 279 mm, 297 mm, 305 mm

Dĺžka papiera

127 mm - 457 mm

Kapacita papiera

100 listov

NASTAVENIE VÄZBY

Šírka filmovej pásky

0,5 mm - 2,0 mm (ručné nastavenie)

RÝCHLOSŤ SPRACOVANIA

Papier A4 (šírka spracovania 210 mm)

Pribl. 14 sekúnd/list
(bez nastavenia papiera a výmeny spotrebného materiálu)

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzková teplota

15 - 27 °C

Prevádzková vlhkosť

30 - 70 % RV

Priestor potrebný na údržbu Š x H x V

4 300 mm x 4 000 mm x 2 500 mm

POŽIADAVKY NAPÁJANIA

Napájací zdroj

3-fázový, 380 - 415 V

Prívod vzduchu (suchý vzduch)

Tlak: 0,5 MPa - 0,7 MPa
Tok: 450 litrov/min. alebo viac

FYZICKÉ VLASTNOSTI

Rozmery Š x H x V

1 300 mm x 1 000 mm x 1 270 mm

Hmotnosť

Pribl. 485 kg

SPOTREBA ENERGIE

Spracovanie

Pribl. 3 kWh

Vypnutie

0 kWh

MIERA PREVÁDZKOVÉHO HLUKU

Max.

80 db (A)

PRÍSLUŠENSTVO A ZÁSOBY

Spotrebný materiál

Priehľadná filmová páska, rezačka na papier, rezačka na pásku

Vyhlásenie

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.