Čiernobiele tlačiarne na nekonečný papier

Univerzálna a kvalitná produkčná tlač


Robustné digitálne tlačiarne vybavené najnovšími technológiami a kontinuálnym podávaním na kvalitnú a univerzálnu produkčnú tlač vhodnú pre knižných vydavateľov, ako aj komerčné a finančné aplikácie vrátane faktúr, bankových výpisov, šekov na kreditné karty a priamych poštových letákov.