Profesionálne použitie

Minimalizácia projektových nákladov

Minimalizácia projektových nákladov_bilbord

Široký zorný uhol

Široké zorné uhly umožňujú monitorovanie veľkých plôch s menším počtom kamier. Optimálnym rozmiestnením vysokokvalitných asférických prvkov objektívu sa nielen zaisťuje lepšie osvetlenie v okolí snímača kamery, vďaka čomu sa dosahuje jasnejší, ostrejší obraz, ale zároveň sa tým redukuje obvyklý efekt rybieho oka.

„Jedným z cieľov spoločnosti Canon v oblasti dizajnu je zaistiť, aby mali naše kamery najširší možný zorný uhol, a to v záujme minimalizovania počtu kamier, ktoré je potrebné použiť v rámci jednotlivých projektov alebo inštalácií. Nielenže sa tým šetria náklady na inštalácie, ale zároveň sa znižujú nároky na šírku pásma a úložnú kapacitu.“

Nastavenie funkcie PTRZ v kamerách Canon s pevnou kupolou na diaľku

Po nainštalovaní a pripojení kamery do siete je jej polohu a zorný uhol možné nastaviť elektronicky prostredníctvom nástroja na nastavenie uhla kamery. Vďaka intuitívnym ovládačom otáčania/nakláňania, rotácie a zaostrovania môže konfiguráciu kamery vykonať jediná osoba na diaľku, čím sa šetrí čas aj peniaze.

„PTRZ je jedinečná funkcia kamier Canon s pevnou kupolou. Pomocou tohto nástroja môže integrátor ušetriť čas a peniaze vo fáze inštalácie akéhokoľvek projektu“

Vstavané analytické funkcie

Pomocou inteligentnej analýzy scény môže obsluha ľahšie rozpoznať nebezpečné situácie. Na analýzu pomocou detekcie pohybujúcich sa, zanechaných a odstránených objektov, detekcie manipulácie s kamerou, detekcie prechádzania čiary a detekcie vniknutia narušiteľa možno vybrať až 15 oblastí. Funkcia prepojených udalostí umožňuje logicky kombinovať jednotlivé videom aktivované alarmy na účely využívania podmieneného spustenia alarmu. Novinka v podobe detekcie hlasitosti a výkriku vnáša do používania ešte väčšiu flexibilnosť. Po spustení alarmu kamery začnú nahrávať obraz a odosielať ho na vzdialený server alebo dokonca odošlú e-mailové upozornenie.

„Všetky kamery Canon sú vybavené radom vstavaných analytických funkcií. Táto miera flexibilnosti umožňuje flexibilnejšie využitie v mnohých projektoch rôzneho rozsahu a s rôznym stupňom zložitosti.“

Detekcia vniknutia narušiteľa

Detekcia zanechaných objektov

Detekcia pohybu

Detekcia odstránených objektov

Detekcia manipulácie

Detekcia prechádzania čiary

Zvýšené zabezpečenie

Zaistenie integrity obrazových údajov v celej sieti je pri používaní kamier na mimoriadne bezpečnostné účely absolútne nevyhnutné. Protokoly zabezpečenia Advance IEEE 802.1X a IPSec dokážu šifrovať prenos, chrániť jednotlivé pakety a zachovať tak dôvernú povahu videozáznamu.

Automatické sledovanie

Na rozdiel od tradičných riešení automatické sledovanie od spoločnosti Canon predstavuje efektívnu kombináciu funkcie inteligentnej detekcie pohybujúcich sa objektov, ktorou sú vybavené kamery, a ovládania kamier PTZ. Vďaka tomu zostávajú sledované objekty uprostred obrazovky. Funkcia automatického priblíženia zároveň zaisťuje, že objekt sa zobrazuje v rovnakej veľkosti bez ohľadu na to, kam sa dostane. Nastavenie časového limitu a návrat do polôh pre rozpoznávanie umožňuje kamere zachytiť a sledovať cieľ doslova bez použitia rúk.

Vysokorýchlostné, presné, s ovládaním

Vo vysokokvalitných mechanizmoch PTZ od spoločnosti Canon sú obsiahnuté najnovšie inovácie v dizajne motorčekov. Výsledkom je naša doposiaľ najcitlivejšia a najpresnejšia kamera PTZ. Jemné krokové motorčeky, 360⁰ kontinuálne otáčanie rýchlosťou 450⁰/s s funkciou automatického pretáčania umožňujú obsluhe jednoducho sledovať objekty a monitorovať vývoj situácie.

Správa šírky pásma (ADSR)

Technológia redukcie veľkosti dát pre konkrétnu oblasť (ADSR) od spoločnosti Canon predstavuje účinný nástroj správy šírky pásma. Pracovníci obsluhy môžu definovať až osem oddelených oblastí, pre ktoré sa nakoniec použije najvyššia kvalita prenosu, zatiaľ čo pomocou ADSR sa uplatní vyššia miera kompresie pre zvyšné, menej dôležité okolité priestory. Tento flexibilný prístup uľahčuje správu využitia šírky pásma, pričom tie najdôležitejšie miesta sa naďalej zachytávajú podrobne.

Záznam na kartu SD (Onvif Profile G)

Možnosť vyhľadať a získať nahraté zábery z ukladacích médií vložených do kamier pridáva každému monitorovaciemu systému väčšiu flexibilnosť.

Vďaka súladu so štandardizovanou komunikáciou cez protokol ONVIF Profile G majú naše kompatibilné riešenia VMS ešte lepší prístup k tejto funkcii a dokážu ju efektívnejšie využívať.

Ochrana pred vplyvmi prostredia (NEMA250, typ 4X)

Kamery vhodné do exteriéru, ktoré sú najnovšie v súlade s normou NEMA 4X, poskytujú mimoriadnu úroveň ochrany pred vplyvmi prostredia v pobrežných oblastiach a v korozívnych prostrediach s prítomnosťou chemických látok.

Tieto robustné a odolné kamery majú výhodu v podobe rozšíreného rozsahu prevádzkovej teploty (-50 ⁰C - +55 ⁰C) a spoľahlivo sa spúšťajú aj pri teplotách až -30 ⁰C.

Odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom (IP66)

Ak potrebujete kamery s ochranou pred zlým počasím, exteriérové kamery s certifikáciou IP66 poskytujú vysokú mieru ochrany pred prachom a vodou. Kamera je náležite chránená, či už v prípade náhleho lejaka alebo čistenia okolia prúdmi vody pod vysokým tlakom.

Odolnosť voči vandalizmu (IK10)

Kamery s certifikáciou IK10 spĺňajúce európsku normu EN 62262 ponúkajú vysokú úroveň ochrany proti nárazom. Kryt kupoly z polykarbonátu, mechanizmus zasúvateľného objektívu a odolné vonkajšie puzdro znamenajú, že tieto kamery sú navrhnuté tak, aby odolali útokom.