Softvér pre veľkoformátové tlačiarne

Softvér pre vašu veľkoformátovú tlačiareň na zefektívnenie vášho pracovného toku a tlačovej produkcie.

Softvér na prácu s pracovným tokom v oblasti prezentačnej grafiky


Zefektívnite pracovný tok od predtlačovej prípravy až po koncovú úpravu. Zabezpečte konzistentný výstup a správu farieb.

Vhodné pre...

  • Obchod s výtlačkami

  • Maloobchod

  • Fotografi/dizajnéri/maloobchod

Softvér na prácu s pracovným tokom pre aplikácie CAD/GIS


Optimalizujte a spravujte tlač veľkoformátových dokumentov z aplikácií v segmentoch CAD/GIS a z webových a mobilných aplikácií.

Vhodné pre...

  • Výrobcovia

  • Architekti, konštruktéri a stavbári

Softvér na správu obchodu s výtlačkami


Zefektívnenie tlačovej produkcie pre tlačiarov bežných úloh aj pre reprografov.

Vhodné pre...

  • Obchod s výtlačkami

  • Reprografi

Softvér dodávaný s tlačiarňami imagePROGRAF


Využite veľkoformátovú tlačiareň imagePROGRAF skutočne naplno a zefektívnite svoju prácu pomocou našej ponuky výkonného, bezplatného pribaleného softvéru.

Vhodné pre...

  • Obchod s výtlačkami

  • Maloobchod

  • Fotografi/dizajnéri/maloobchod

Súvisiace produkty a služby

Súvisiace produkty

PosterArtist >
Intuitívny webový softvér, ktorý vám pomáha vytvárať výnimočné plagáty, pútače a letáky len niekoľkými jednoduchými kliknutiami.

Tlačiarne na tlač fotografií a umeleckej grafiky >
Ideálne na tlač fotografií, grafiky a zákazkových aplikácií.

Tlačiarne na označenia a POS >
Ideálne na tlač plagátov, oznamov a výstavnej grafiky.

Plotre >
Ideálne na tlač z aplikácií CAD/GIS.

Konceptové tlačiarne >
Ideálne na tlač konceptov obrázkových scenárov, balení, plagátov, brožúr, materiálov priamej poštovej komunikácie alebo informačných bulletinov.

Špeciálne a priemyselné tlačiarne >
Ideálne pre produkčne orientované tlačové procesy mimo trhu s prezentačnou grafikou.

Súvisiace služby

Podnikové služby >
Chcete zveľaďovať svoj podnik, zvýšiť produktivitu, znížiť náklady na tlač alebo začať využívať na služby súvisiace s tlačou a dokumentmi externých dodávateľov? Nech už sa usilujete o čokoľvek, spoločnosť Canon vám pomocou služieb šitých na mieru pomôže dosiahnuť vaše ciele.