Dva zásobníky na papier

Dva zásobníky. Maximálne pohodlie.

Vďaka dvom zásobníkom na papier poľahky prepínajte medzi tlačou dokumentov a fotografií. Fotografický papier vložte do jedného zásobníka, obyčajný papier do druhého a prepínajte medzi nimi jediným dotykom tlačidla – jednoduchšie to už ani nemôže byť.

U veľkých úloh tlačených na obyčajný papier vložte papier do oboch zásobníkov, čím zdvojnásobíte kapacitu na papier. Stlačte tlačidlo tlače a môžete pokojne odísť s presvedčením, že sa v polovici tlače zásoba papiera zaručene nevyčerpá.