Canon RC-V100 Technické parametre

KONŠTRUKČNÉ PARAMETRE

Model

Káblové diaľkové ovládanie

Napájacie napätie

DC 5,0 V – 6,0 V

Zdroj napájania

Cez kameru

Spotreba energie

0,25 W (max.)

Dostupné pripojenia

Konektor REMOTE A (stereo mini jack 3,5 mm) Konektor USB (mini-B na servis a aktualizáciu)

Dĺžka kábla

5 m

Max. rozmery (Š x V x H)

89 x 224 x 65 mm (3,5 x 8,8 x 2,6 palcov)

Hmotnosť

Pribl. 630 g (1,4 lb)

Rozsah prevádzkovej teploty

0 °C až +40 °C (32 °F až 104 °F)

MOŽNOSTI OVLÁDANIA*

Napájanie kamery

Zap./Vyp.

Funkcia nahrávania

Štart/Stop

Prehliadnutie záznamu

Ak je kamera v režime MEDIA

Farebné pruhy

Zap./Vyp., ak sú vybrané PRUHY

Na obrazovke

Výber

Zrušiť

Výber

Ponuka

Prístup k ponuke kamery

Tlačidlá SET hore/dole/vľavo/vpravo

Ovládanie ponuky

Tlačidlo ACTIVE

Zabraňuje náhodnému použitiu, v závislosti od režimu

Tlačidlá s možnosťou priradenia funkcie (1 – 4)

Nastavenie/výber používateľských funkcií v kamere

Výber/použitie filtra ND

C300/C300PL/C500/C500PL

OHYB

Automatický ohyb/bod ohybu/spád ohybu

Úroveň gama čierna

Nastavenie

Vyváženie bielej (WB)

AUTO/WB A, WB B/Nastavenie WB/Prednastavené WB

Master Black

Nastavenie

Ostrosť

Nastavenie

Zaostrenie

Výber AF/manuálne upravenie zaostrenia

Zoom

Obsluha zoomu

Clona

Automatická clona/manuálne upravenie clony

Master Pedastal

Nastavenie

Uzávierka

Výber uzávierky/upravenie expozičného času

ISO/zisk

Výber automatického ovládania zisku/manuálne ovládanie zisku/výber citlivosti ISO

Používateľské nastavenia obrazu

Výber

Podporované kamery

Pozrite si technické parametre konkrétnej kamery¹

Vyhlásenie

* Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu a nastavení kamery.

Poznámka pod čiarou

¹ Možno bude potrebné aktualizovať firmvér kamery.