TYP

Typ

Príslušenstvo na prenos obrázkov s bezdrôtovou sieťou LAN IEEE 802.11ac/n/a/g/b

Kompatibilné fotoaparáty

EOS-1D X Mark II

KOMUNIKÁCIA

Režim FTP

FTP (protokol na prenos súborov)


FTPS (protokol na prenos súborov cez SSL/TLS)

Pomocný program EOS Utility

Ovládanie fotoaparátov založené na pomocnom programe EOS Utility cez sieť

Server WFT

Vzdialené snímanie a preberanie obrázkov/videozáznamov založené na prehliadači cez sieť

Inteligentný telefón

Pripojenie inteligentného telefónu cez aplikáciu Canon Camera Connect

Prepojené snímanie

Bezdrôtovo spustite snímanie podriadených fotoaparátov prepojených s hlavným fotoaparátom

PRENOS NA SERVER FTP

Kompatibilné operačné systémy

* Operačný systém musí umožňovať, aby sa počítač dal vopred nastaviť ako server FTP.

Nastavenia koreňového certifikátu

Načítanie koreňového certifikátu z karty


Kontrola informácií o koreňovom certifikáte (vydavateľ, zdroj vydania a dátum exspirácie)


Odstránenie koreňového certifikátu

Prenos obrázkov

(1) Automatický prenos


(2) Výber/prenos obrázkov


*Výber požadovaných obrázkov na prenos po nasnímaní


*Podporuje prenos na základe výberu priečinkov


*Podporuje dávkový prenos všetkých obrázkov na karte


(3) Prenos pomocou funkcie SET


*Prenos aktuálne zobrazeného obrázka pomocou tlačidla funkcie SET


(4) Prenos s popisom


* V programe EOS Utility môžu používatelia vytvoriť a uložiť až 15 rôznych popisov s dĺžkou do 31 znakov.


*Vybratý popis možno pridať do posledného nasnímaného obrázka pred manuálnym prenosom


* Popisy pridané do obrázkov možno skontrolovať preverením informácií Exif v rámci komentárov používateľov.

Automatický opätovný prenos obrázkov,

Áno

Prenos obrázkov pre špecifické mediálne

Pri používaní špecifického mediálneho nahrávania alebo počas


súčasného nahrávania vo formáte RAW a JPEG môžete určiť


veľkosť a typ obrázkov, ktoré sa automaticky prenesú.


(1) Veľkosť obrázkov vo formáte JPEG na prenos: [Larger JPEG/Väčší súbor JPEG] alebo [Smaller JPEG/Menší súbor JPEG]


(2) Veľkosť obrázkov vo formáte RAW na prenos: [Larger RAW/Väčší súbor RAW] alebo [Smaller


RAW/Menší súbor RAW]


(3) Obrázky vo formátoch RAW a JPEG na prenos: [JPEG only/Len formát JPEG], [RAW only/Len formát RAW] alebo


[RAW+JPEG]

Kontrola stavu prenosu obrázkov

Počas prenosu obrázkov:


Blikajúci indikátor <LAN> naznačuje, že prebieha prenos


obrázkov


Po vybratí položky ponuky [Communication settings] (Nastavenia komunikácie) sa na monitore LCD fotoaparátu zobrazí nasledujúca informácia: metóda prepojenia, rýchlosť prepojenia, číslo súboru prenášaného obrázku a zostávajúci počet obrázkov na prenos


Po snímaní alebo prenose obrázkov:


Vybratím položky [Sel.Image] (Zvolený obrázok) v ponuke [Image sel./transfer] (Výber/prenos obrázkov) sa zobrazí ikona v blízkosti horného ľavého rohu obrázku, ktorá naznačuje stav obrázku: nezvolený, prebiehajúci prenos, prenos zlyhal alebo prenos sa dokončil

POMOCNÝ PROGRAM EOS UTILITY

Funkcia spárovania

Funkcia spárovania programu EOS Utility automaticky rozpozná sieť a pripojí k nej fotoaparát EOS-1D X Mark II.

Kompatibilný softvér

Pomocný program EOS Utility


* K dispozícii sú všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii pri pripojení prostredníctvom portu USB, s výnimkou aktualizácie firmvéru.

SERVER WFT

Vzdialené snímanie

(1) Ovládanie pomocou fotoaparátu – Podrobné nastavenia môžete nakonfigurovať pre fotografovanie so živým náhľadom Live View, zaostrovanie a snímanie.


(2) Jednoduché ovládanie – Podporuje sa len fotografovanie a zaostrovanie so živým náhľadom Live View.


(3) Fotografovanie – áno


(4) Snímanie videozáznamu – áno


(5) Nastavenie funkcie automatického zaostrovania – áno


(6) Zväčšené zobrazenie živého obrazu – áno

Prezeranie obrázkov

(1) Formát zobrazenia


– miniatúry


– zobrazenie jednotlivých obrázkov + miniatúry


Vybraté obrázky môžete preberať do počítača postupne po jednom.


(2) Automatická aktualizácia prezeraných obrázkov – áno


(3) Prehrávanie obrázkov vo formáte RAW – zobrazujú sa vložené obrázky vo formáte JPEG


(4) Prehrávanie videozáznamu – áno, formát MOV a MP4


(5) Tlačidlo na prehliadanie obrázkov – áno


(6) Pole so zoznamom na výber priečinka – áno

Súčasný prístup

Prístup k jednému fotoaparátu je možný až z troch počítačov súčasne.

Číslo portu

Dá sa zmeniť

Podporované jazyky

Anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský, zjednodušená čínština, kórejský a japonský"

INTELIGENTNÝ TELEFÓN

Kompatibilné zariadenia

Inteligentný telefón alebo tablet s nainštalovanou aplikáciou Canon Camera Connect


* Funkcia NFC nie je podporovaná.

Kompatibilné operačné systémy

iOS a Android (v závislosti od technických parametrov aplikácie Canon Camera Connect)

Diaľkové ovládanie

Celkové fungovanie závisí od technických parametrov aplikácie Canon Camera Connect.

Možnosť simultánneho pripojenia

1 fotoaparát

Metóda pripojenia

(1) Priamo pomocou inteligentného telefónu a fotoaparátu.


(2) Pomocou aplikácie Camera Connect – pripojenie k prístupovému bodu, ku ktorému je fotoaparát EOS-1D X Mark II pripojený prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN.

Kompatibilné obrázky

(1) JPEG,


(2) RAW,


(3) MP4 (formát MOV nie je podporovaný).

Možnosti prezerania obrázkov

(1) Všetky obrázky


(2) Obrázky z posledných dní


(3) Výber podľa hodnotenia


(4) Podľa rozsahu číslovania

PREPOJENÉ SNÍMANIE

Podradené fotoaparáty

Max. 10 – kompatibilné sú tieto kombinácie zariadení: WFT-E8, WFT-E7 ver. 2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II a WFT-E2 II s fotoaparátmi EOS s podporou prepojeného snímania

Dosah prenosu

Pribl. 100 m/328 stôp od hlavného fotoaparátu (keď je priaznivá sila


signálu).

BEZDRÔTOVÁ SYNCHRONIZÁCIA ČASU

BEZDRÔTOVÁ synchronizácia času

Čas hlavného fotoaparátu (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) sa nastaví pre jednotky EOS-1D X Mark II (až do 10 jednotiek) pripojené k bezdrôtovej sieti LAN.


Nastavenie okrajovej hodnoty chyby pomocou hlavného fotoaparátu: Maximálne približne ±0,05 s

BEZDRÔTOVÁ SIEŤ LAN

Súlad s normami

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Modulácia

Modulácia OFDM (IEEE 802.11ac, n, a, g)


Modulácia DS-SS (IEEE 802.11b)

Dosah prenosu

Pribl. 150 m/492 stôp


Bez prekážok medzi prenosovou a prijímacou anténou a bez rádiového rušenia.

Frekvencia prenosu

Frekvenčný kanál verzie

(centrálna frekvencia)

WFT-E8 A


2 412 – 2 462 MHz, 1 – 11 kanálov


5 180 – 5 320 MHz, 36 – 64 kanálov


5 745 – 5 825 MHz, 149 – 165 kanálov


WFT-E8 B


2 412 – 2 472 MHz, 1 – 13 kanálov


5 180 – 5 700 MHz, 36 – 140 kanálov


WFT-E8 C


2 412 – 2 472 MHz, 1 – 13 kanálov


5 180 – 5 320 MHz, 36 – 64 kanálov


5 745 – 5 805 MHz, 149 – 161 kanálov


WFT-E8 D


2 412 – 2 462 MHz, 1 – 11 kanálov


5 180 – 5 825 MHz, 36 – 165 kanálov


WFT-E8 E


2 412 – 2 472 MHz, 1 – 13 kanálov


5 180 – 5 825 MHz, 36 – 165 kanálov

Spôsoby nastavenia zabezpečenia siete Wi-Fi

(1) Spôsob pomocou tlačidla


(2) Spôsob pomocou kódu PIN

Metóda pripojenia

Infraštruktúra, špecializovaná sieť, režim prístupového bodu fotoaparátu

Rýchlosť prepojenia (max.)

IEEE 802.11ac: 433 Mb/s


IEEE 802.11n: 150 Mb/s


IEEE 802.11a: 54 Mb/s


IEEE 802.11g: 54 Mb/s


IEEE 802.11b: 11 Mb/s

Zobrazenie sily signálu

Naznačené na škále jedna až štyri na zadnom paneli LCD fotoaparátov prostredníctvom ikony antény

Zobrazenie rýchlosti prepojenia

Naznačené na škále jedna až 433 Mb/s na monitore LCD fotoaparátu


(1 – 433 Mb/s) 1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54 … 433 Mb/s

Obmedzenia pripojenia z dôvodu bezpečnosti

Podporuje filtrovanie SSID a adries MAC

Prijímač

Prístupový bod alebo adaptér bezdrôtovej siete LAN kompatibilný s normami IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

KÁBLOM PREPOJENÁ SIEŤ LAN

Štandardné

Nie (vstavané v modeli EOS-1D X Mark II)

NASTAVENIA SIETE LAN

Nastavenia

Nastaviť a zaregistrovať môžete 20 typov nastavení týkajúcich sa prenosu obrázkov a bezdrôtovej a káblovej siete, ako aj servera FTP a inteligentného telefónu. Na pamäťovú kartu je možné uložiť 10 nastavení.

Metódy konfigurácie

Pomocou sprievodcov prepojením alebo funkcií ponuky na fotoaparáte

Chybové správy

Na monitore LCD na fotoaparáte sa zobrazí číslo chyby a


príslušná správa

BLUETOOTH

PRIPOJENÉ ZARIADENIA GPS

Kompatibilné zariadenia GPS

Vstavané v modeli EOS-1DX Mark II

ROZHRANIE

Pripojenie fotoaparátu

Predlžovací terminál systému

NAPÁJACÍ ZDROJ

Sieťové napájanie

Napájaný fotoaparátom

Spínač napájania

Žiadny

Funkcie na úsporu energie

Ak je možnosť [Enable] (Zapnúť) nastavená pre možnosť [LAN power save] (Úspora napájania cez sieť LAN), zariadenie sa odhlási


zo servera FTP a bezdrôtová sieť LAN sa po dokončení prenosu cez FTP


nastaví do režimu spánku.

Možné zábery

bezdrôtovej siete LAN


1 030 pri štandardnej teplote (+23 °C/73 °F)


900 pri nízkej teplote (0 °C/32 °F)


* Pri použití plne nabitej batérie LP-E19.


* V rámci podmienok asociácie CIPA (Camera & Imaging Products Association) pre testovanie kapacity snímania pri používaní automatického prenosu obrázkov pre obrázky s veľkosťou približne 5 MB.


* Pri poklese rýchlosti prenosu cez bezdrôtovú sieť LAN a následnom prenose obrázkov cez bezdrôtovú sieť LAN budete môcť preniesť menší počet obrázkov.


* Ak úroveň zostávajúcej kapacity klesne pod 19 %, nasnímané obrázky sa nebudú dať preniesť ani zálohovať na externé médiá.

FYZICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiály tela prístroja

Horčíková zliatina a technický plast

Farba

Sivá

Rozmery (Š x V x H) v mm

Pribl. 24,7 x 57 x 34,1

Hmotnosť (len telo)

Pribl. 38 g

Prevádzkové podmienky

0 až +45 °C, 85 % alebo menšia vlhkosť

SÚVISIACE PRODUKTY

Príslušenstvo

Puzdro na uloženie, kryt portu

Vyhlásenie

Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon, okrem označených prípadov

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.