Automatické zaostrovanie – model EOS-1D X Mark II

Uzamknutie, sledovanie a snímanie

Fotografie tak ostré, až sú nebezpečné.

eos-1d-x

360 000 RGB+IR merací snímač

Fotoaparát obsahuje RGB+IR merací snímač s 360 000 efektívnymi pixelmi (736 x 496 blízko rozlíšenia WVGA). Pomerové meranie a pomerové meranie záblesku vychádzajú z informácií detegovaných snímačom. Snímač zahŕňa IR pixely, ktoré detegujú infračervené (IR) svetlo, ktoré pomáha systému na detekciu scény EOS (EOS Scene Detection System) analyzovať scény a zlepšiť presnosť AF. IR pixely sa spolu s RGB pixelmi rovnako používajú na detekciu jasu, farby a tvárí v rámci scény. Okrem toho, že sa zohľadňujú informácie o vzdialenosti, algoritmus rozpoznáva objekt podľa detekcie tváre a informácií o farbe.

Merací snímač podporuje osobitý procesor DIGIC 6, ktorý spracováva všetky informácie o farbách a údaje detekcie tváre, aby s nesmiernou presnosťou rozpoznal objekty snímania.

eos-1d-x
eos-1d-x

Systém EOS iTR

Funkcie detekcie tváre a sledovania farieb 360 000-pixelového snímača RGB+IR sú zachované v systéme EOS Intelligent Tracking and Recognition. Systém automatického zaostrovania EOS iTR na fotoaparáte EOS-1D X MARK II využíva zdokonalené algoritmy známe z modelu EOS 7D Mark II, ktoré výrazne zlepšujú celkovú účinnosť sledovania snímaného objektu.

Okrem režimu priority tváre bol pridaný aj režim sledovania objektu snímania pre situácie, kedy nie je vidieť jeho tvár či hlavným objektom nie je osoba.

eos-1d-x

Inteligentné AF-Servo III+

Inteligentné AF-Servo III+ spoločnosti Canon obsahuje algoritmus automatického zaostrovania, ktorý spolu so systémom inteligentného sledovania s rozpoznávaním EOS (EOS iTR) zlepšuje citlivosť sledovania pri scénach, kde môže dôjsť k náhlemu pohybu objektu, pričom umožňuje presné zaostrovanie, dokonca aj v takých situáciách, kedy je náročné zaostriť.

Model EOS-1D X Mark II ponúka šesť nastavení prípadových štúdií automatického zaostrovania, ktoré vám pomôžu vybrať najvhodnejšiu možnosť pre snímaný objekt. Tieto prípadové štúdie obsahujú rozličné kombinácie troch nastavení preferencií automatického zaostrovania: citlivosti sledovania, sledovania zrýchľovania/spomaľovania a automatického prepínania bodov AF. Tieto parametre je možné ďalej prispôsobiť podľa osobných preferencií.

Rozšírená 61-bodová plocha automatického zaostrovania

eos-1d-x

Rozšírenie plochy pokrytia bodmi AF je vylepšením, ktoré požadovalo množstvo profesionálnych aj amatérskych fotografov. Pri modeli EOS-1D X Mark II sme body AF rozmiestnili po širšej ploche, ktorá je vo vertikálnom smere o 8 percent väčšia v strednej časti a o 24 percent väčšia na okrajoch. Tým fotograf získava väčšiu voľnosť rozmiestnenia objektov snímania pri tvorbe kompozície.

41 bodov AF krížového typu a 5 bodov AF dvojitého krížového typu1 ešte viac rozširuje rozsah zaostrenia modelu EOS-1D X Mark II. Body AF krížového typu umožňujú presnejšie automatické zaostrovanie na širšej ploche záberu, čím zaručujú precízne zaostrenie dôležité najmä pri rýchlo sa pohybujúcich objektoch. Všetkých 61 bodov AF a 41 bodov AF krížového typu je možné individuálne vybrať.

1 Počet bodov zaostrovania, bodov zaostrovania krížového typu a dvojitých bodov AF krížového typu závisí od použitého objektívu.

eos-1d-x

Výber bodu automatického zaostrenia

Využívajte všetkých 61 bodov AF naraz alebo ich zoskupujte do pohyblivých zón, ktoré pokryjú objekty mimo stredu. Prípadne môžete vybrať len jeden bod AF na presné zaostrenie na konkrétnu časť scény.

Model EOS-1D X Mark II bol obohatený o možnosť využitia veľkej zóny, ktorá si získala obľubu pri modeli EOS 7D Mark II. Tá umožňuje sledovanie pohybujúcich sa objektov a je mimoriadne účinná na precíznu tvorbu kompozície zahŕňajúcej rýchle objekty.

61 bodov AF s 21 bodmi AF krížového typu pri f/8

eos-1d-x

Fotografi venujúci sa snímaniu divokej prírody a športu musia často využívať superteleobjektívy s telekonvertormi na to, aby sa dostali bližšie k svojim objektom snímania. Tým prichádza k zníženiu funkčnosti automatického zaostrovania v dôsledku vznikajúcej clony f/8. 1-bodová kompatibilita automatického zaostrenia s clonou f/8 modelu 1D X bola pri modeli EOS-1D X Mark II výrazne rozšírená na maximálne 61 bodov2 s 21 bodmi krížového typu. Zónové automatické zaostrenie, ktoré uľahčuje sledovanie snímaného objektu, a automatické zaostrovanie EOS iTR výrazne napomáhajú objekt efektívne sledovať aj pri snímaní pomocou superteleobjektívu s telekonvertorom.

2 Počet bodov zaostrovania a bodov zaostrovania krížového typu závisí od použitého objektívu.

eos-1d-x

Automatické zaostrovanie pri EV-3

Systém automatického zaostrovania uľahčuje udržať zaostrenie objektu aj v komplikovaných svetelných situáciách. Spodný limit intenzity osvetlenia pre automatické zaostrovanie sa zlepšil na hodnotu EV-33, čo uľahčí snímanie pri scénach, pri ktorých v minulosti nebolo automatické zaostrovanie možné či bolo príliš pomalé alebo nepresné – napríklad na tmavých miestach.

3 EV-3 pre jeden centrálny bod AF zaostrujúci pri clone f/2,8, 23 °C a ISO 100.

Zobrazenie bodu AF označené načerveno

Na žiadosť používateľov modelu EOS-1D X bolo opäť zavedené červené zobrazovanie rámika AF, aké sme prvýkrát použili pri modeli EOS-1D Mark IV. Spoločne so zobrazením svietiaceho rámika sa do modelov radu EOS-1 dostáva aj systém na inteligentnú analýzu scény EOS a optický systém s prekrývajúcim červeným zobrazením. Vďaka jednoduchému určeniu bodu AF na tmavých miestach a možnosti okamžitého výberu bodu AF teraz nastavíte kompozíciu pri slabom svetle oveľa ľahšie.

eos-1d-x

Detekcia blikania

Pri blikajúcom svetle, akým sú žiarivky, môže použitie krátkeho expozičného času viesť k nepravidelným expozíciám a farbám z dôvodu frekvencie blikania svetla. Model EOS-1D X Mark II – rovnako ako EOS 7D Mark II, EOS 5DS R a EOS 5DS – deteguje frekvenciu blikania svetelných zdrojov a prispôsobí načasovanie snímania tak, aby sa zachytil čo najjasnejší obraz s cieľom znížiť efekty blikania. Táto funkcia pracuje spolu s frekvenciou blikania 100 Hz a 120 Hz a má vylepšený algoritmus, aby sa zabránilo nesprávnej detekcii blikajúceho svetla.

0%