Technológia CMOS AF s dvojitými pixelmi

Technológia CMOS AF s dvojitými pixelmi je automatické zaostrenie s rozpoznávaním fázy na báze senzoru, ktorá je určená na plynulé a výkonné zaostrenie pri sledovaní objektu počas snímania videí a rýchle automatické zaostrenie pri snímaní fotografií v režime Live View.

Ide o jedinečnú technológiu vyvinutú spoločnosťou Canon, ktorá je vhodná na vytváranie profesionálne vyzerajúcich efektov ostrenia typu „pull-focus“ a udržiavanie presného zaostrenia na objekt pohybujúci sa smerom k používateľovi s rozostreným pozadím – charakteristická vlastnosť videí EOS.

Vďaka tejto revolučnej technológii nebolo nikdy jednoduchšie zachytiť objekt a udržať ho v presnom zaostrení dokonca aj pri pohybe.

Prečo bola vyvinutá technológia CMOS AF s dvojitými pixelmi?

Schopnosť zvýrazniť objekt v obmedzenej hĺbke poľa so sebou prináša požiadavku ovládať zaostrenie, ak by sa objekt pohol alebo by sa zmenil bod zaostrenia. Technológia CMOS AF s dvojitými pixelmi bola vyvinutá tak, aby bolo ovládanie zaostrenia počas snímania videa jednoduchšie a plynulejšie – s cieľom vyvrátiť predsudok, že režim videa digitálnych zrkadloviek dokáže používať iba odborník. Okrem toho bola technológia CMOS AF s dvojitými pixelmi vyvinutá s cieľom zvýšiť mieru snímania v režime Live View a zároveň sa priblížiť rovnakému výkonu ako s použitím hľadáčika.

Ako to funguje

Všetky efektívne pixely na povrchu obrazového senzora CMOS pozostávajú z dvoch samostatných fotodiód, ktoré sa načítavajú oddelene pre automatické zaostrovanie s rozpoznávaním fázy a spolu na zobrazovanie. Zaostrenie technológiou CMOS AF s dvojitými pixelmi je možné na viac ako 80 percentách výšky a šírky rámu aktuálneho zobrazenia a je veľmi presné bez vplyvu na kvalitu obrazu.

Na rozdiel od iných metód automatického zaostrenia na báze senzora, ktoré prideľujú buď automatické zaostrenie alebo zobrazovacie funkcie špecifickým pixelom senzora, pixely senzora v prípade technológie CMOS AF s dvojitými pixelmi možno použiť ako zobrazovacie pixely a pixely automatického zaostrenia s rozpoznaním fázy. Výsledkom je, že nie je potrebné žiadne ďalšie spracovanie zobrazenia v pixeloch určených na automatické zaostrenie, čo zabezpečuje rýchle zaostrenie a maximálnu kvalitu obrazu počas snímania fotografií a videí.

Na dosiahnutie rozpoznania fázy na ploche obrazu sa načítavajú ľavé a pravé fotodióy oddelene a výsledné paralaxové obrázky sa používajú na vypočítanie fázového rozdielu.

Použitím tejto techniky automatického zaostrenia s fázovým rozdielom je možné vypočítať polohu zaostrenia objektívu.


Pre porovnanie, bežnejšie používaná metóda kontrastného automatického zaostrenia vyhľadáva ohniskovú polohu vysúvaním a zasúvaním objektívu, takže rýchlosť automatického zaostrenia je nakoniec nižšia a zaostrenie je menej plynulé.

S aktivovaným sledovaním tváre a objektu sleduje technológia Movie Servo AF vybraný objekt pri pohybe alebo ak zmeníte kompozíciu snímky. Prípadne si len vyberte inú oblasť zaostrenia – jednoducho sa počas zaznamenávania dotknite dotykovej obrazovky.

Technológia CMOS AF s dvojitými pixelmi je uvedená na trh s kompatibilnosťou s objektívmi 103 EF, širokouhlými, telefotografickými, vysúvateľnými objektívmi EF a EF-S s pevnou ohniskovou dĺžkou. Systém predstavuje značné vylepšenie v automatickom zaostrovaní s dobre vylepšenými rýchlosťami automatického zaostrovania.


Pozrite si zoznam objektívov EF kompatibilných s technológiou CMOS AF s dvojitými pixelmi