Canon ME20F-SH Technické parametre

KAMERA

Senzor

35 mm plnoformátový snímač CMOS

Filter

Primárny farebný filter RGB (Bayerovo pole)

Efektívny počet pixelov na jeden snímač

Pribl. 2,26 Mpx (2000 x 1128)

Minimálne osvetlenie

0,0005 luxu alebo menej (zisk 75 dB, f/1,2, 29,97P, 50 IRE)

Horizontálne rozlíšenie

Závisí od použitého objektívu.

Bajonet na objektív

Držiak Canon EF s funkciou Cinema Lock

ND filter

Áno, 2 hustoty (3 prírastky po 1/8 alebo 6 prírastkov po 1/64), manuálny výber elektronického ovládania

Ovládanie zaostrenia

Manuálne zaostrenie pomocou objektívu alebo diaľkového ovládača RC-V100; jednoobrázkové AF cez nastaviteľné tlačidlo

Ovládanie clony

Manuálne; prírastky po 1/2. Automatická clona zatlačením prostredníctvom nastaviteľného tlačidla. Automatické (kombinovaná funkcia s ovládaním clony, zisku, uzávierky a neutrálne sivého filtra)

Rozsah clony

V závislosti od vybratého objektívu

Priemer filtra

V závislosti od vybratého objektívu

Systém stabilizácie obrazu

V závislosti od vybratého objektívu

Digitálny telekonvertor

Áno: telekonvertor X2/X4

Typ

DIGIC DV 4

Vzorkovacia frekvencia

YCbCr 422 cez 3G/HD-SDI; RGB 444, YCbCr 444, YCbCr 422 cez HDMI

Bitová hĺbka

10 bitov (8 efektívnych bitov)

ZAZNAMENÁVANIE

Médiá na uloženie videa

Externé nahrávacie zariadenie

Formát záznamového súboru

V závislosti od externého zariadenia

Snímková frekvencia pri nahrávaní

Výstup 3G/HD-SDI: 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/50P/50i/29,97P/25P/23,98P


1280 x 720: 59,94P/50P/29,97P/25P/23,98P


Výstup HDMI: 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/50P/50i/29,97PsF/25PsF


1280 x 720: 59,94P/50P


640 x 480: 59,94P

Spomalený/zrýchlený pohyb

Nie

Intervalový záznam

Nie

Záznam záberu

Nie

Prednahrávanie (záznam do vyrovnávacej pamäte)

Nie

Otočenie snímania

Nie

Vlastné možnosti obrazu

Deväť možností vlastného obrazu: Canon Log, Wide DR, EOS Standard, CP1 – CP6. Prispôsobiteľné používateľské nastavenia: čierna, gama čiernej, horný ohyb, ostrosť, potlačenie šumu, vyváženie bielej. Prispôsobiteľné pre kľúčovanie farbou¹

Konverzia formátu HD na SD

Nie

SYSTÉM

Nastavenie automatickej expozície

Priorita uzávierky, Priorita clony, Automatická kontrola zisku (AGC)¹

Audio vstup

3,5 mm stereofónny minikonektor, podpora mikrofónov s napájaním prostredníctvom pripojenia

Výstup na slúchadlá

Nie

Výstup na video monitor

Áno, výstup OSD kompatibilný s 3G/HD-SDI (BNC), HDMI

HDMI

Áno. Iba výstup,

USB

Nie

Výstup konektora 3G/HD-SDI

Áno, X2; výstup 1 kompatibilný s OSD, výstup 2 – len čistý výstup.

Časový kód

Nie

Genlock

Áno, len vstup, BNC

Komponentný výstup

Nie

Konektor AV

Nie

Vstup DC

Áno. 4-kolíkový XLR, 2-kolíkové pripojenie. Vstupné napätie 11 – 17 V

Konektor pre objektívy

Áno, 12-kolíkový konektor¹

Konektor diaľkového ovládania

Áno, x2: diaľkové ovládanie A: 2,5 mm minikonektor/diaľkové ovládanie B: kruhový 8-kolíkový. Oba využívajú jedinečný protokol Canon.

Konektor pre pamäťovú kartu

Áno, karta microSD (len na aktualizáciu firmvéru, bez možnosti nahrávania)

Farebné pruhy

Áno, SMPTE, EBU a ARIB v závislosti od systémovej frekvencie

Značkovacia lampa

Nie

Vlastné tlačidlá

Nie

Funkcie priradené používateľom

Áno, 4 tlačidlá.


Nastaviteľné položky: Jednoobrázkové AF/Automatická clona zatlačením/ABB/Posun AE +/Posun AE –/Pruh/Nastavenie vyváženia bielej/Telekonvertor/Infračervené svetlo/Externý záznam/Vlastný obraz/


Režim Camera A/M. Tieto položky fungujú pre ovládač RC-V100.

Vlastný volič

Nie

FUNKCIE SNÍMANIA

Meranie expozície

Protisvetlo, štandardné, bodové svetlo

Kompenzácia expozície

Áno: ±2,0, ±1,75, ±1,50, ±1,25, ±1,0,±0,75, ±0,50, ±0,25 alebo ±0

Uzamknutie expozície

Nie

Nastavenie automatického ovládania prírastku

Áno, vypnuté (75 dB) alebo hodnota od 36 dB do 75 dB (v prírastkoch po 3 dB)

Citlivosť ISO

Maximum prevyšuje ekvivalent citlivosti ISO 4 000 000 pri –75 dB

Dynamický rozsah

Režim Canon Log/Wide DR: 800 %/12 krokov pri +9,0 dB (pribl. ISO 2300)

Nastavenie prírastku

0 dB až –75 dB v intervaloch po 3 dB.

Režimy ovládania

Manuálne s prírastkami po 1/4, automatické (kombinovaná funkcia s ovládaním clony, zisku, uzávierky a neutrálne sivého filtra)

Čas uzávierky

1/3 s až 1/2000 s v závislosti od režimu záznamu a systémovej frekvencie

Uhol uzávierky

Nie

Pomalá uzávierka (SLS)

Nie

Otočenie snímania

Áno

Clear scan

Nie

Režim infračerveného snímania

Áno: infračervený filter s elektronickým ovládaním.

Vstavaná infračervená lampa

Nie

Automatické

ÁNO

Predvoľba

Denné svetlo/žiarivka

Postupné vyváženie bielej

Áno, cez ponuku Užívateľské funkcie

Manuálne nastavenie

Nastavenie A, nastavenie B (predvolene 5 500K)Kelvin (2 000 K až 15 000 K)

Countup system

Nie

Nastavenie východiskovej hodnoty

Nie

Zaznamenávanie

Lineárne PCM 48 kHz 16-bitová digitálna konverzia, 2-kanálové

PRÍSLUŠENSTVO

Súčasť dodávky

2-kolíkový napájací konektor

Voliteľné

Diaľkové ovládanie RC-V100, adaptér na statív RB-1, 8-kolíkové káble typu RS-422 na diaľkové ovládanie RR-10 (10 m)/RR-100 (100 m)


Kompaktný sieťový adaptér AC-E19

Prevádzkové napätie

Jednosm.: 11 – 17 V cez 4-kolíkový konektor XLR alebo 2-kolíkový konektor

Spotreba energie

Pribl. 12 W (len telo)

RÔZNE

Rozmery

102 mm x 116 mm x 113 mm (Š x V x H)

Hmotnosť (len kamera)

Pribl. 1,1 kg (2,4 libry)

Rozsah prevádzkovej teploty

Pribl. 0 až 40 °C, 85 % (relatívna vlhkosť), pribl. –5 °C až 45 °C, 60 % (relatívna vlhkosť)

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Poznámka pod čiarou

¹ Na aktiváciu konektora sa môže vyžadovať aktualizácia firmvéru.

¹ Na povolenie všetkých funkcií kamery sa môžu vyžadovať inovácie firmvéru. Viac informácií nájdete na webovej lokalite pre podporu produktov spoločnosti Canon alebo sa obráťte na svojho miestneho zástupcu spoločnosti Canon.

¹ Na povolenie všetkých funkcií kamery sa môžu vyžadovať inovácie firmvéru. Viac informácií nájdete na webovej lokalite pre podporu produktov spoločnosti Canon alebo sa obráťte na svojho miestneho zástupcu spoločnosti Canon.