Canon ME200S-SH Technické parametre

KAMERA

Senzor

Super 35 mm snímač CMOS

Filter

Primárny farebný filter RGB (Bayerovo pole)

Efektívny počet pixelov na jeden snímač

Pribl. 8,29 Mpx (3 840 x 2 160)

Minimálne osvetlenie

Režim 59,94 Hz: 0,015 luxu Režim 50 Hz: 0,013 luxu

ND filter

Áno, 2 sklené neutrálne sivé filtre (1/8, 3 kroky alebo 1/64, 6 krokov). Automatické/manuálne vybrané elektronické ovládanie

Horizontálne rozlíšenie

Závisí od použitého objektívu.

Bajonet na objektív

Držiak Canon EF s funkciou Cinema Lock

Ovládanie zaostrenia

Manuálne zaostrenie pomocou objektívu alebo diaľkového ovládania RC-V100, jednoobrázkový AF prostredníctvom priraditeľného tlačidla, automatické zaostrovanie Dual Pixel CMOS s kompatibilnými objektívmi EF, EF-L a EF-S

Ovládanie clony

Manuálne, v prírastkoch po 1/2, 1/3 kroku alebo jemné (približne po 1/8 kroku). Automatická clona zatlačením prostredníctvom nastaviteľného tlačidla. Automatické (kombinovaná funkcia s ovládaním clony, zisku, uzávierky a neutrálne sivého filtra)

Rozsah clony

V závislosti od vybratého objektívu

Stabilizácia obrazu

V závislosti od vybratého objektívu

Digitálny telekonvertor

Áno: zväčšenie x2/x4/x8

Typ

DIGIC DV 4

Vzorkovacia frekvencia

YCbCr 422 cez 3G/HD-SDI; RGB 444, YCbCr 444, YCbCr 422 cez HDMI

Bitová hĺbka

10-bitová, 8-bitová efektívna

ZAZNAMENÁVANIE

Médiá na uloženie videa

Externé nahrávacie zariadenie

Formát záznamového súboru

V závislosti od externého zariadenia

Snímková frekvencia pri nahrávaní

Výstup 3G/HD-SDI: 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/50P/50i/29,97P/25P/23,98P


1280 x 720: 59,94P/50P/29,97P/25P/23,98P


Výstup HDMI: 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/50P/50i/29,97PsF/25PsF


1280 x 720: 59,94P/50P


640 x 480: 59,94P


768 x 576: 50P

Spomalený/zrýchlený pohyb

Nie

Intervalový záznam

Nie

Záznam záberu

Počet

Prednahrávanie (záznam do vyrovnávacej pamäte)

Nie

Otočenie snímania

Nie

Vlastné možnosti obrazu

Deväť možností vlastného obrazu: Canon Log, Wide DR, EOS Standard, CP1 – CP6. Prispôsobiteľné používateľské nastavenia: čierna, gama čiernej, horný ohyb, ostrosť, potlačenie šumu, vyváženie bielej. Prispôsobiteľné pre kľúčovanie farbou¹

Konverzia formátu HD na SD

Nie

Nahrávanie zvuku

48 kHz, 16-bitové 2-kanálové lineárne PCM

SYSTÉM

Nastavenie automatickej expozície

Priorita uzávierky, Priorita clony, Automatická kontrola zisku (AGC)¹

Audio vstup

3,5 mm stereofónny minikonektor, podpora mikrofónov s napájaním prostredníctvom pripojenia

Výstup na slúchadlá

Nie

HDMI

Áno. Iba výstup,

USB

Nie

Výstup konektora 3G/HD-SDI

Áno, X2; výstup 1 kompatibilný s OSD, výstup 2 – len čistý výstup.

Časový kód

Nie

Genlock

Áno, len vstup, BNC

Komponentný výstup

Nie

Konektor AV

Nie

Vstup DC

Áno x2, 4-kolíkový XLR, 2-kolíkové pripojenie. Vstup 11 – 17 V

Konektor pre objektívy

Áno, 12-kolíkový konektor

Konektor diaľkového ovládania

Áno, x2: diaľkové ovládanie A: 2,5 mm minikonektor/diaľkové ovládanie B: kruhový 8-kolíkový. Oba využívajú jedinečný protokol Canon.

Konektor pre pamäťovú kartu

Áno, karta microSD (len na aktualizáciu firmvéru, bez možnosti nahrávania)

Farebné pruhy

Áno, SMPTE, EBU a ARIB v závislosti od systémovej frekvencie

Značkovacia lampa

Nie

Vlastné tlačidlá

Nie

Funkcie priradené používateľom

Áno, 3 tlačidlá. V prípade používania príslušenstva RC-V100 sú k dispozícii 4 funkcie


Nastaviteľné položky: Jednoobrázkové AF/Automatická clona zatlačením/ABB/Posun AE +/Posun AE –/Pruh/Nastavenie vyváženia bielej/Telekonvertor/Infračervené svetlo/Externý záznam/Vlastný obraz/


Režim Camera A/M. Tieto položky fungujú pre ovládač RC-V100.

Vlastný volič

Nie

FUNKCIE SNÍMANIA

Meranie expozície

Protisvetlo, štandardné, bodové svetlo

Kompenzácia expozície

Áno: ±2,0, ±1,75, ±1,50, ±1,25, ±1,0,±0,75, ±0,50, ±0,25 alebo ±0

Uzamknutie expozície

Nie

Nastavenie automatického ovládania prírastku

Áno, OFF (Vypnuté) (56 dB) alebo hodnota od 30 dB do 54 dB (v prírastkoch po 3 dB)

Dynamický rozsah

Režim Canon Log/Wide DR: 800 %/12 krokov pri 9,0 dB (pribl. ISO 900)

Nastavenie prírastku

0 dB až 56 dB v intervaloch po 3 dB.

Ekvivalentný rozsah ISO (pribl.)

320 - 204800

Režimy ovládania

Manuálne s prírastkami po 1/4, automatické (kombinovaná funkcia s ovládaním clony, zisku, uzávierky a neutrálne sivého filtra)

Čas uzávierky

1/3 s až 1/2000 s v závislosti od režimu záznamu a systémovej frekvencie

Uhol uzávierky

Nie

Pomalá uzávierka (SLS)

Nie

Otočenie snímania

Áno

Clear scan

Nie

Režim infračerveného snímania

Áno: infračervený filter s elektronickým ovládaním.

Vstavaná infračervená lampa

Nie

Automatické

ÁNO

Predvoľba

Denné svetlo/žiarivka

Postupné vyváženie bielej

Áno, cez ponuku Užívateľské funkcie

Manuálne nastavenie

Nastavenie A, nastavenie B (predvolene 5 500K)Kelvin (2 000 K až 15 000 K)

Automatické vyváženie čiernej

Áno

Countup system

Nie

Nastavenie východiskovej hodnoty

Nie

Zaznamenávanie

Lineárne PCM 48 kHz 16-bitová digitálna konverzia, 2-kanálové

PRÍSLUŠENSTVO

Súčasť dodávky

2-kolíkový napájací adaptér

Voliteľné

Diaľkové ovládanie RC-V100, 8-kolíkový kábel typu RS-422 na diaľkové ovládanie RR-10 (10 m)/RR-100 (100 m), kompaktný sieťový adaptér AC-E19

Prevádzkové napätie

Jednosm.: 11 – 17 V cez 4-kolíkový konektor XLR alebo 2-kolíkový konektor

Spotreba energie

11 W (pribl.)

RÔZNE

Rozmery

102 mm x 116 mm x 113 mm (Š x V x H)

Hmotnosť (len kamera)

Pribl. 1,0 kg len telo

Prevádzka

Pribl. 0 °C až 40 °C, 85 % relatívna vlhkosť, pribl. –5 °C až 45 °C, 60 % relatívna vlhkosť

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Poznámka pod čiarou

¹ Na povolenie všetkých funkcií kamery sa môžu vyžadovať inovácie firmvéru. Viac informácií nájdete na webovej lokalite pre podporu produktov spoločnosti Canon alebo sa obráťte na svojho miestneho zástupcu spoločnosti Canon.

¹ Na povolenie všetkých funkcií kamery sa môžu vyžadovať inovácie firmvéru. Viac informácií nájdete na webovej lokalite pre podporu produktov spoločnosti Canon alebo sa obráťte na svojho miestneho zástupcu spoločnosti Canon.