Copyright 2018

Copyright © Canon Europa N.V. a Canon Europe Ltd 2002-2018. Všetky práva vyhradené. Je striktne zakázané kopírovanie, opakovaná distribúcia, opakovaná publikácia alebo zmena akýchkoľvek materiálov alebo softvéru obsiahnutom na internetovej stránke spoločnosti Canon alebo v následnej podpore bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon.