Inclusivity at Canon

Inkluzívnosť spoločnosti Canon

Vyhľadávajte pracovné ponuky

Presvedčivé. S rešpektom. Spoločne.

Myslíme si, že naša pracovná sila by mala odrážať rozmanitosť a komplexnosť spoločnosti, ktorej slúžime. Máme 15 000 zamestnancov v Európe a 182 000 na celom svete, takže sa stretnete s ľuďmi z každého spoločenského postavenia.

Canon a Kyosei

Filozofia Kyosei spoločnosti Canon vyjadruje našu ambíciu pomáhať všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, náboženstvo alebo kultúru, aby spoločne žili a pracovali v záujme všeobecného blaha. Pravidelné prieskumy spoločnosti Canon s názvom „Váš hlas“ svedčia o hrdej, motivovanej a rozmanitej pracovnej sile, ktorá sa intenzívne zaujíma o rovnosť, udržateľnosť a budúcnosť.

Canon and Kyosei

Realizácia vízie inkluzívnosti ľudských zdrojov

„Rozmanitosť a začlenenie sú základom našej filozofie a naším cieľom je uvádzať ich do praxe prostredníctvom aktívnych skupín zamestnaneckých zdrojov, kalendára osláv a špecializovaných ambasádorov pre začlenenie,“ hovorí Caroline Price, vyššia viceprezidentka pre ľudské zdroje. „Pomáha nám to odrážať rozmanitosť našich zákazníkov a našich podnikov a zabezpečuje, aby sme boli inkluzívnym pracoviskom.“

Realising an Inclusive People Vision

Rozširovanie záväzkov…

Rozmanitosť a začlenenie sú súčasťou našej hodnotovej ponuky pre zamestnanca (EVP) a sú zastúpené v celom životnom cykle našich zamestnancov od prijatia až po odchod do dôchodku. Prostredníctvom týchto záväzkov v oblasti vývoja a inovácií vytvárame inkluzívnejšiu organizáciu, v ktorej sa všetci môžu cítiť rešpektovaní a cenení.

Ďalšie informácie o našej podpore v tejto oblasti nájdete tu

EXPANDING OUR COMMITMENTS

… a snaha o niečo viac

Priamo v rámci procesov náboru, rozvoja talentov a riadenia sa snažíme určiť, rozvíjať a odmeňovať najvhodnejšie osoby pre jednotlivé úlohy od učňov a stážistov až po pozície vo vyššom vedení.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Viac o spoločnosti Canon

Rozmanitosť, rovnosť a začlenenie sú aj kľúčovými piliermi nášho programu podnikovej sociálnej zodpovednosti (CSR) a jeho hodnôt. Naším cieľom je poskytovať príležitosti na rast, vzdelávanie a rozvoj, ktoré podporia našu prácu na vytváraní vedeckých a technologických inovácií a pomôžu dosiahnuť spoločnosť, v ktorej môže každý zohrávať aktívnu úlohu.

Search our latest jobs

Naše najnovšie pracovné ponuky, váš ďalší krok

Spoznajte, kde by ste mohli pracovať


Prezrite si naše pozície