Spoločnosť Canon pre finančné služby

Fin-Hero

„Pred vyslovením akéhokoľvek odporúčania musím povedať, že spoločnosť Canon sa mimoriadne snažila dostať našej organizácii pod kožu, pochopiť, čo treba zlepšiť, a nájsť spôsob, akým toto zlepšenie dosiahnuť. Pochopenie podnikania našich zákazníkov je filozofia, ktorej sa striktne držíme, a boli sme si istí, že spoločnosť Canon je pre nás tým správnym partnerom.“

David Clarkson, obchodný riaditeľ spoločnosti Armstrong Watson

Riešenia a služby správy informácií od odborníkov

Podnikové riešenia a služby spoločnosti Canon pre odvetvie finančných služieb môžu zjednodušiť, automatizovať a zefektívniť procesy pri súčasnom znížení nákladov a umožnení lepšieho prispôsobovania skúseností zákazníkov. Práve tu narážajú tlačené dokumenty na digitálny svet. Pre finančné inštitúcie je digitalizácia výzvou, pri ktorej je potrené zachovať vynikajúcu kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom a súlad s neustále sa meniacimi predpismi.

Predpisy sa pri rapídnom náraste finančných produktov a poradenstva úmerne zväčšili, čo predstavuje pre finančné inštitúcie nárast administratívnej práce. Dôvera je základom. Počítačové útoky na rôzne prominentné inštitúcie spôsobili vážne obavy o dôverné údaje.

Naše riešenia a služby

Spoločnosť Canon spolupracuje s poprednými svetovými finančnými organizáciami vrátane retailových bánk, poisťovní a kapitálových trhov. Naše riešenia nájdete všade, od kancelárií zodpovedných za zabezpečenie súladu po poštové oddelenia. Finančným klientom pomáhame zredukovať náklady na kľúčové procesy ako naberanie nových klientov zjednodušovaním a zefektívňovaním základných systémov, ako aj zvýšenou automatizáciou a digitalizáciou spracovávania tlačených dokumentov.

Náš prístup umožňuje flexibilnejšie vykonávanie práce, ktoré sa prispôsobí potrebám organizácie, a to rýchlosťou, ktorá zodpovedá vašim potrebám. Môžete sa obrátiť priamo na nás alebo aj na našu sieť partnerov. Naše riešenia sú k dispozícii v podobe spravovaných služieb, čo vás odbremení od správy a administratívy.