Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Naberanie zákazníkov

Dynamické riešenia, ktoré zákazníkov rýchlejšie a hladšie prevedú celým procesom.

Naberanie zákazníkov je jedným z kľúčových spôsobov, akým organizácie so zákazníkmi komunikujú a vytvárajú úspešné vzťahy.

Ak využívate pomalý systém naberania, ktorý nespĺňa potreby dnešných moderných zákazníkov, váš podnik tým môže trpieť.

Výhody technológie na naberanie zákazníkov

Benefits Benefits

Urýchlite púť svojich zákazníkov

Digitálne procesy spracovania zvyšujú produktivitu a zamedzujú prieťahom

Benefits Benefits

Získajte lepší prehľad

Automatické monitorovanie umožňuje lepšiu kontrolu nad procesmi

Benefits Benefits

Naplňte požiadavky digitálneho veku

Zabezpečte individuálny nábor zákazníkov prostredníctvom viacerých kanálov

Benefits Benefits

Bezpečné uchovanie údajov zákazníkov

Digitálna archivácia zaručí bezpečnosť údajov a umožní jednoduchú kontrolu

Šikovnejší spôsob ako prijímať študentov

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Jednoduchšie používanie a nižšie pracovné zaťaženie viedlo k priamej úspore 30 000 € ročne.

André Jeursen

Riaditeľ kancelárie pre vzdelávanie a testovanie, University of Maastricht

Výzva

Ekonomická fakulta univerzity v Maastrichte potrebovala nájsť spôsob, ako každý rok rýchlejšie spracovať 6 400 prihlášok, aby tak urýchlila proces prijímania študentov a uľahčila prácu svojim zamestnancom. Jej manuálny systém náboru študentov vyžadoval množstvo papierových dokumentov, bol náchylný na chyby a zároveň vedeniu neumožňoval monitorovať stav jednotlivých prípadov ani trvanie jednotlivých procesov.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Riešenie

Vytvorili sme automatizovaný systém prijímania, ktorý zhromažďuje údaje jednotlivých žiadateľov do individuálnych digitálnych súborov jednotlivých prípadov s jednoduchým prístupom. Systém okrem monitorovania v reálnom čase ponúka funkcie na nahlasovanie chýb, automatizované vyžiadanie chýbajúcich informácií a upozornenie na blížiace sa uzávierky.

Prínosy

Rýchlejšie prijímanie študentov okrem odľahčenia zamestnancov viedlo aj k ročnej úspore vo výške 30 000 € – a to bez započítania úspory vzhľadom na elimináciu ľudských pochybení. Zdokonalenie systému vykazovania zároveň umožnilo vedeniu plne prevziať proces prijímania študentov a zvýšiť tak jeho kvalitu.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Angažujte svojich zákazníkov efektívnejšie vďaka plynulejšiemu procesu naberania, ktorý sa im prispôsobí na mieru.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to funguje

Diferencujte svoju obchodnú činnosť vďaka dynamickému a interaktívnemu získavaniu zákazníkov.

Súvisiace riešenia

Zistite viac