EFI MarketDirect cross media

Vytvárajte a rýchlo poskytujte jednoducho pútavé, prispôsobené marketingové oznámenia integrované v rámci tlačených a digitálnych kanálov.

Požiadať o informácie

EFI MarketDirect Cross Media

Softvér pre rôzne médiá nasledujúcej generácie (pôvodne DirectSmile)

Táto výkonná súprava nástrojov vám pomôže automatizovať a prispôsobiť kontakt so zákazníkmi. Vďaka integrácii tlače, e-mailov, webu, mobilných zariadení a sociálnych kanálov predstavuje nástroj MarketDirect spoločnú platformu na kontakt s existujúcimi zákazníkmi a podporu dopytu nových zákazníkov.

Next generation cross media software (formerly DirectSmile)

Zobraziť všetky funkcie

Kľúčové aplikácie

Priamy marketing

 • tlačená pošta
 • e-mailové kampane
 • personalizované adresy URL
 • SMS

Web

 • podnikové webové lokality
 • mikrolokality
 • mobilné webové stránky

Vernosť zákazníkov

 • bulletiny
 • spätná väzba
 • prieskumy
 • pozdravy

Podpora predaja

 • správa potenciálnych zákazníkov
 • automatické procesy predaja

Analýza trhu

 • sledovanie odozvy
 • segmentácia
 • správanie používateľov

Event marketing

 • kampane s pozvánkami
 • správa používateľov

Key Applications

Súvisiace produkty