COSMOS
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Technical Specifications

Administratívne a monitorovacie funkcie

Console, Dashboard, Web UI, Reporting, Package manager, Clients, Workflow versioning, etc.

Výkonové funkcie

Grid, Job processors, Load balancer, Agents, etc.

Rozšírenia procesov

Net, SNMP, Web Services, Barcode, PDF, etc.

Adaptéry pre vstup/výstup a spracovanie

Host Download, Hot Folder, http, LPD, SMTP, DocBridge Suite, GMC Inspire, Host Upload, LDAP, MS Office, PRISMA Suite, IRISConnect, Therefore, DOPiX, etc.

Integrácia certifikovaného systému SAP

Minimálne systémové požiadavky

IBM-compatible 32bit or 64bit CPU

Hardvérové požiadavky

Processor greater 1 GHz
1 GB or more
Hard disk 20 GB

Požiadavky na softvér

SUN JAVA 1.5 Runtime Environment 32bit
SUN JAVA 1.6 Runtime Environment 32bit or 64bit
Windows: Microsoft SQL Server Version 2005 or 2008
Linux: Oracle V10