Canon CanoScan LiDE 90 Technické parametre

Typ

Stolový plochý farebný skener

Element skenovania

CIS

Zdroj svetla

3-farebná (RGB) LED

Optické rozlíšenie

2 400 x 4 800 dpi¹

Voliteľné rozlíšenie

25 - 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB 2.0

Stupňovanie skenovania (farba)

48-bitový vstup -> 48/24-bitový výstup

Stupňovanie skenovania (škála sivej)

16-bitový vstup -> 8-bitový výstup

OPTICKÁ HUSTOTA

Maximálne rozmery dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-sken

4 tlačidlá (PDF, COPY (KOPÍROVAŤ), PHOTO (FOTOGRAFIA), E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 9 sek.¹²

Rýchlosť skenovania (farba)

2,7 msek./riadok (300 dpi), 18,9 msek./riadok (2 400 dpi)

Rýchlosť stuoňovania (škála sivej)

2,3 msek./riadok (300 dpi), 6,3 msek./riadok (2 400 dpi)

Rýchlosť skenovania (čb)

2,3 msek./riadok (300 dpi), 6,3 msek./riadok (2 400 dpi)

Rýchlosť skenovania (A4, 300dpi, farba)

Pribl. 14 s

PRILOŽENÝ SOFTWARE

Napájanie

Privádzané cez port USB

Spotreba

Max. 2,5 W (prevádzka);


1,0 W (pohotovostný režim)

Rozmery

250 x 364 x 40 mm

Hmotnosť

Pribl. 1,6 kg

Prevádzkový rozsah (teplota)

5ºC až 35 ºC

Prevádzkový rozsah (vlhkosť)

10% až 90% RV (20% až 80% RV pre skenovanie filmu), bez tvorby kondenzácie

Požiadavky operačného systému

Windows 2000/XP/Vista


Mac OS X v 10.2.8 až v 10.4

Priložené položky

Dodaný softvér: ScanGear, MP Navigator EX, Solution Menu, OmniPage SE, ArcSoft PhotoStudio, Presto! PageManager (len PC)

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

CanoScan a ScanGear sú obchodné známky spoločnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo

registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky ich príslušných spoločnosti

Špecifikácia CEL 1.0

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie predstavuje jednotku maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru, ktoré je založené na norme ISO 14473

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom USB 2.0 pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný


² Nie je zahrnutý čas potrebný na prípravu spracovania

¹ Scan speed indicates the time measured between pressing the scan button of the scanner driver and the on-screen status display turns off. Scan speed may vary depending on system configuration, interface, software, scan mode settings and document size

¹ Rýchlosť skenovania naznačuje zmeranie času medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenovania a vypnutím displeja zobrazujúceho stav na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže odlišovať v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania a veľkosti dokumentu

¹ Rýchlosť skenovania naznačuje zmeranie času medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenovania a vypnutím displeja zobrazujúceho stav na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže odlišovať v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania a veľkosti dokumentu