Canon CanoScan LiDE 220 Technické parametre

Typ

Plochý skener

Skenovací prvok

CIS

Zdroj svetla

3-farebná (RGB) dióda LED

Optické rozlíšenie

4 800 x 4 800 dpi¹

Voliteľné rozlíšenie

25 – 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Farebná hĺbka (farebne)

48-bitový vstup –> 48/24-bitový výstup

Farebná hĺbka (odtiene sivej)

16-bitový vstup -> 8-bitový výstup

Maximálna veľkosť dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-Scan

5 tlačidiel (PDF x 2, AUTOSCAN (Automaticky skenovať), COPY (Kopírovať), SEND (Odoslať))

Rýchlosť skenovania (farebne)

2,2 ms/riadok (300 dpi), 33,2 ms/riadok (4 800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (odtiene sivej)

2,2 ms/riadok (300 dpi), 11,1 ms/riadok (4 800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (A4, 300 dpi, farebne)

Pribl. 10 s¹

Dodávaný softvér

Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden

Sieťové napájanie

Privádzané cez port USB

Spotreba energie

približne 2,5 W (počas prevádzky, max.)


približne 1,4 W (v pohotovostnom režime)


približne 11 mW (v režime pozastavenia)

Rozmery

250 x 365 x 39 mm

Hmotnosť

1,6 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

5 – 35 °C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

10 - 90 % RV, bez kondenzácie

Podporované operačné systémy

Windows 10/8.1/8/7/Vista SP1 a SP2/XP SP3 (32-bitová verzia)


Mac OS X v10.6.8 alebo novší

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Všetky značky a názvy produktov predstavujú ochranné známky príslušných spoločností.

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie je mierou maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru na základe štandardu ISO 14473. Pri skenovaní vo vysokom rozlíšení je veľkosť skenovaného súboru obmedzená.

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je započítaný.

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je započítaný.

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 24735 prílohy C testovacej tabuľky A. Rýchlosť skenovania znamená čas odmeraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.