Canon CanoScan 9000F Technické parametre

Typ

Stolový plochý farebný skener s jednotkou filmového adaptéra

Skenovací prvok

12-riadkový farebný snímač CCD

Zdroj svetla

Biela LED

Optické rozlíšenie

9600 × 9600 dpi (film)¹


4800 × 4800 dpi (reflexné dokumenty)¹

Voliteľné rozlíšenie

25 – 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB

Farebná hĺbka (farebne)

48-bitový vstup -> 48/24-bitový výstup

Farebná hĺbka (odtiene sivej)

48-bitový vstup –> 16-bitový (len snímanie filmu)/8-bitový výstup

OPTICAL DENSITY

Maximálna veľkosť dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-Scan

7 tlačidiel (PDFx4, AUTO SCAN (AUTOMATICKÉ SKENOVANIE), COPY (KOPÍROVANIE), E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 3 s¹

Rýchlosť skenovania (farebne)

1,2 ms/riadok (300 dpi), 12,1 ms/riadok (4800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (odtiene sivej)

1,2 ms/riadok (300 dpi), 12,1 ms/riadok (4800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (čiernobielo)

1,2 ms/riadok (300 dpi), 12,1 ms/riadok (4800 dpi)¹

Rýchlosť skenovania (A4, 300 dpi, farebne)

Pribl. 7 s¹

FILM TYPES

Manipulácia s filmom

35 mm pás (negatív/pozitív)/12 snímok, 35 mm diapozitívy (negatív/pozitív)/4 snímky, 120 formátový film max. 6 x 22 cm (len filmový pás)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Dodávaný softvér

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio, SilverFast SE, Adobe Photoshop Elements

Sieťové napájanie

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

približne 15 W (v prevádzke)


približne 0,9 W (pohotovostný režim)


približne 0,5 W (pri vypnutí)

Rozmery

približne 270 x 480 x 111 mm

Hmotnosť

približne 4,6 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

10 stupňov C až 35 stupňov C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

10 % až 90 % RV (20 % až 80 % RV pre skenovanie filmu), bez tvorby kondenzácie

Podporované operačné systémy

Windows 8 (32-bitový a 64-bitový)


Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)


Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)


Windows XP (32-bitový)


Windows 2000


Mac OS X, verzia 10.4.11 – 10.8

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

CanoScan a ScanGear sú obchodné známky spoločnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo

registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách.

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky príslušných spoločností.

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie je mierou maximálneho hardvérového rozlíšenia vzorkovania, ktoré je založené na norme ISO 14473

¹ Čas predbežného spracovania nie je zahrnutý

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 24735 prílohy C testovacej tabuľky A. Rýchlosť skenovania znamená čas odmeraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný