Canon CanoScan 5600F Technické parametre

Typ

Stolový plochý farebný skener s jednotkou filmového adaptéra

Skenovací prvok

6-riadkový farebný snímač CCD

Zdroj svetla

Biele LED svetlo - reflektívna fluorescentná žiarovka typu studenej katódy

Optické rozlíšenie

4800 x 9600 dpi ¹

Voliteľné rozlíšenie

25 – 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB

Farebná hĺbka (farebne)

48-bitový vstup –> 48/24-bitový výstup

Farebná hĺbka (odtiene sivej)

48-bitový vstup -> 16-bitový (len snímanie filmu)/8-bitový výstup

OPTICAL DENSITY

Maximálna veľkosť dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-Scan

7 tlačidiel (PDF x 4, COPY (KOPÍROVAŤ), PHOTO/FILM (FOTOGRAFIA/FILM), E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 3 s¹

Rýchlosť skenovania (farebne)

1,8 ms/riadok (300 dpi), 14,6 ms/riadok (4800 dpi) ¹

Rýchlosť skenovania (odtiene sivej)

1,8 ms/riadok (300 dpi), 14,6 ms/riadok (4800 dpi) ¹

Rýchlosť skenovania (čiernobielo)

1,8 ms/riadok (300 dpi), 14,6 ms/riadok (4800 dpi) ¹

Rýchlosť skenovania (A4, 300 dpi, farebne)

Pribl. 11 s¹

FILM TYPES

Manipulácia s filmom

35 mm filmový pás (negatív/pozitív)/6 záberov


Snímka (negatív/pozitív)/4 zábery

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Dodávaný softvér

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio

Sieťové napájanie

Sieťový adaptér - vstavaný

Spotreba energie

19 W max. (v prevádzke) ¹


3,2 W (v pohotovostnom režime)


0,4 W (pri vypnutí)

Rozmery

272 x 491 x 97 mm

Hmotnosť

približne 4,3 kg

Rozsah prevádzkovej teploty

10 stupňov C až 35 stupňov C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

10 % až 90 % RV (20 % až 80 % RV pre skenovanie filmu), bez tvorby kondenzácie

Podporované operačné systémy

Windows 8 (32-bitový a 64-bitový)


Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)


Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)


Windows XP (32-bitový)


Windows 2000


Mac OS X, verzia 10.3.9 – 10.8

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

CanoScan a ScanGear sú obchodné známky spoločnosti Canon Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky príslušných spoločností.

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie je mierou maximálneho hardvérového rozlíšenia vzorkovania, ktoré je založené na norme ISO 14473

¹ Čas predbežného spracovania nie je zahrnutý

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 24712 Newsletter. Rýchlosť skenovania znamená čas odmeraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom rozhraní USB pri počítači so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Maximálna spotreba pri skenovaní vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytlačenom atramentovou tlačiarňou na obyčajný papier formátu A4) a filmu (35 mm a 120 cievka) pomocou dostupných nastavení ovládača