DM-hero1.jpg

Spoločnosť MSP optimalizuje kompletný dodávateľský reťazec digitálnou atramentovou tlačou a zaisťuje svoju budúcu konkurencieschopnosť

Spoločnosť MSP slúžila svojim klientom v oblasti priameho marketingu v rámci stanoveného trojfázového procesu. Všetky dokumenty poštovej komunikácie sa predtláčali na ofsetovej tlačiarni s podávačom listov. Na tieto predtlačené dokumenty sa ďalej na laserových tlačiarňach tlačil personalizovaný a individualizovaný obsah. Následne sa vkladali do obálok a boli pripravené na odoslanie. Ročne sa týmto trojfázovým postupom pripravilo a vytlačilo približne 100 miliónov expedovaných poštových zásielok. Obchodný riaditeľ Markus Stricker vysvetľuje: „Ocitli sme sa pred náročnou úlohou zachovať si konkurencieschopnosť na trhu. Cítili sme tlak prameniaci z ponuky nízkoobjemových digitálnych produktov s podávaním voľných hárkov, ale aj digitálnych farebných atramentových strojov dostupných na trhu. Okrem toho hoci bol tradičný produkčný proces maximálne optimalizovaný, napriek tomu sme mali problém presadiť sa medzi konkurenciou. Vedeli sme, že ak si chceme zaistiť budúci rast, musíme urobiť zmeny.“

DM-image1.jpg

„Hlavným cieľom spoločnosti MSP je čo najlepšie uspokojovať požiadavky zákazníkov. Pre spokojnosť našich zákazníkov sme ochotní urobiť čokoľvek. Veríme, že s prechodom na digitálnu atramentovú tlač budeme môcť prinášať inovácie, ktoré čakajú naše trhy dnes aj v budúcnosti. Spoločnosť Canon stála pri nás ako skvelý partner od samotného začiatku procesu prijímania rozhodnutí o našej budúcej stratégii a zavedení toho správneho riešenia. Keď je naším partnerom spoločnosť Canon, vieme, že sme na budúcnosť dobre pripravení.“

Markus Stricker