LBN-hero1

Inovácie služieb vedú k efektívnej stratégii v tlače

Ako mnohé orgány miestnej samosprávy, aj londýnsky obvod Newham potreboval znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. Riešenie vzdialeného prístupu od spoločnosti Canon poskytovalo rýchlejší spôsob odstraňovania problémov používateľov v oblasti informačných a komunikačných technológií a minimalizovalo zaťaženie interných zdrojov. Efektivita opráv na prvý pokus vzrástla o 30 % a riešenie zožalo taký úspech, že bolo rozšírené na celý park multifunkčných zariadení Rady.

LBN-image1

„Diagnostika a údržba na diaľku sú v oblasti IT bežné, preto sme verili, že podobný prístup by mohol priniesť našej prevádzke tlače významné výhody. Navyše sme vedeli, že by sme tak dokázali lepšie porozumieť trendom v rámci využívania tlače, čo by nám pomohlo formovať našu budúcu stratégiu pre tlač.“

Gary Sussex, vedúci oddelenia informačných a komunikačných služieb