DWF-hero1-1600x600

Stať sa najlepšou – za menej

DWF-logo.jpg

Mestská rada Leeds poskytuje dôležité podporné služby 700 000 obyvateľom. Je druhým najväčším metropolitným úradom vo Veľkej Británii a v očiach verejnosti sa chce presadiť ako ten najlepší úrad. Táto vízia je hnacou silou rady, či už ide o kvalitu poskytovaných služieb, alebo o spôsob, akým sa poskytujú.

Výsledky

Doterajšia úspora financií vo výške približne 400 000 GBP

Doterajšia úspora financií vo výške približne 400 000 GBP

Centralizovaný tlačový systém na úrovni celej organizácie

Centralizovaný tlačový systém na úrovni celej organizácie

Tlačové zariadenia boli racionalizované o 39 %

Tlačové zariadenia boli racionalizované o 39 %

Objem tlače sa znížil o 25 %

Objem tlače sa znížil o 25 %

Vyššia produktivita a lepšie zabezpečenie vďaka funkciám skenovania a faxovania

Vyššia produktivita a lepšie zabezpečenie vďaka funkciám skenovania a faxovania

Ušetrilo sa odhadom 1 007 318 kg skleníkových plynov a zachránilo 18 139 stromov

Ušetrilo sa odhadom 1 007 318 kg skleníkových plynov a zachránilo 18 139 stromov

Leeds_city_council

Cieľ

Vyriešiť problém neefektívnosti a nedostatočného riadenia nákladov na tlačové služby s cieľom zabezpečiť dobre fungujúce služby pre spoločnosť.

Výzvy

• Decentralizovaný tlačový systém a rôzne druhy zariadení sa ťažko spravovali

• Neefektívne riadenie nákladov z dôvodu chýbajúcich spoľahlivých údajov

• Spracovanie dokumentov bolo neefektívne a nehospodárne

• Fragmentovaný tlačový park mal negatívny vplyv na environmentálne ciele

Prístup

Na základe konzultácie bolo vytvorené riešenie na zákazku spravované centrálne, ktorého cieľom bolo zvýšiť efektívnosť a schopnosť obsluhy promptne reagovať, ale aj riadiť a obmedziť náklady.

Leeds_city_council_approach