EL-hero1

Spravované služby tlače od spoločnosti Canon pomáhajú spoločnosti East Lothian „tlačiť inteligentne“

Spolu s mnohými miestnymi úradmi v Spojenom kráľovstve musela Rada Východného Lothianu čeliť výzve znižovania nákladov a zvyšovania efektivity popri udržaní úrovne služieb. Tlač a kopírovanie sa rýchlo dostali pod drobnohľad a výhody ponúkané spravovanými službami tlače od spoločnosti Canon urobili na Radu veľký dojem. Rozpoznanie potreby rýchleho prijatia zo strany interných používateľov viedlo k úzkej spolupráci spoločnosti Canon a projektového tímu na zmene postojov prostredníctvom efektívneho plánu školení a komunikácie. V súčasnosti sú spravované služby tlače od spoločnosti Canon neoddeliteľnou súčasťou každodenného fungovania Rady, pričom ponúkajú monitorovanie tlače na mikroúrovni za účelom vyhľadania možností na znižovanie nákladov.

EL-image1

„Mali sme približnú predstavu o tom, kam chceme ísť, nevedeli sme však, ako sa tam dostať. Takže skúsenosti spoločnosti Canon so zavádzaním celej škály rôznych riešení pre iných klientov nám skutočne pomohli vybrať si to správne riešenie pre nás.“

Julie Caughey, finančná riaditeľka