DWF-hero1-1600x600

Spoločnosť LO Media sa rozhodla na prechod na digitálnu technológiu prostredníctvom spoločnosti Canon

DWF-logo.jpg

Spoločnosť LO Media testovala základné riešenie využívajúce hybridné médiá zo Spojených štátov, aby zistila, čo všetko možno dosiahnuť. Potenciál technológie a jej možnosti pri vytváraní špecializovanej komunikácie pre zákazníka prostredníctvom rozličných kanálov urobili na tím dobrý dojem. Lars však zo skúsenosti vedel, že potrebuje komplexnejší softvérový balík, ktorý by v prvom rade zahŕňal podporu miestneho dodávateľa a školenia na maximalizáciu výhodnosti investície.

Výsledky

Prechod k modelu platieb na základe hodnoty s cieľom zvýšiť hodnotu poskytovanú zákazníkom a súčasne zlepšiť tržby

Prechod k modelu platieb na základe hodnoty s cieľom zvýšiť hodnotu poskytovanú zákazníkom a súčasne zlepšiť tržby

Zmena myslenia v podnikaní na holistickejší prístup v oblasti komunikácie (identifikácia najúčinnejšej formy komunikácie v prípade jednotlivých projektov)

Zmena myslenia v podnikaní na holistickejší prístup v oblasti komunikácie (identifikácia najúčinnejšej formy komunikácie v prípade jednotlivých projektov)

Uzatvorenie nových dlhodobých podnikateľských zmlúv

Uzatvorenie nových dlhodobých podnikateľských zmlúv
Tržby v oblasti hybridných médií predstavujú približne 1 milión NKR ročne (viac než 100 000 eur)

Posilnenie tlačového oddelenia

Posilnenie tlačového oddelenia
Všetky tlačové úlohy prechádzajú do tlače cez webové rozhranie, čo predstavuje 5 miliónov NKR ročne
Nové produkty predávané cez webové tlačové prevádzky prinášajú približne 1 milión NKR ročne

LO_Media

Cieľ

Preniesť publikačné služby do 21. storočia podporou hybridných médií, ktorá spoločnosti umožní transformáciu na poskytovateľa komunikačných služieb vrátane digitálnych platforiem.

Výzvy

• Boj proti klesajúcemu objemu tlače a nákladom ponukou integrovaných komunikačných služieb podľa potrieb zákazníkov

• Využívanie tlače v opodstatnených prípadoch najefektívnejším spôsobom na optimalizovanie jej hodnoty

• Oboznámenie sa so spôsobom využitia a predaja digitálnych publikačných riešení

Prístup

• Spoločnosť Canon odporúčala investíciu do balíka hybridných médií, ktoré sa prepoja s rozvíjajúcou sa službou webovej tlače a predstavujú úsporu v oblasti produkcie tlače v rámci podnikania.

• Spoločnosť Canon vypracovala individuálne školenia pre zákazníkov v oblasti hybridných médií.

• Nepretržitá podpora v oblasti podnikania zo strany poradcu od spoločnosti Canon pomôže spoločnosti zvýšiť hodnotu nových digitálnych služieb a preskúmať nové príležitosti a spôsoby prevádzky.

LO_Media