Spoločnosť i-Pack má vďaka spoločnosti Canon úplnú kontrolu nad produkciou

ipack-logo

Spoločnosť i-Pack so sídlom v nórskom meste Sarpsborg vždy vytvárala vynikajúce riešenia v oblasti prezentačnej grafiky a balenia pre trh reklamy v mieste predaja. Od svojho založenia v roku 1997 pôsobila pod rôznymi menami a menili sa aj jej vlastníci. Táto nórska spoločnosť už spolupracovala s viacerými poprednými baliarenskými spoločnosťami v Škandinávii aj na európskych trhoch.

V roku 2013 však jej zakladateľ Atle Andreassen cítil, že spoločnosť nedosahuje svoj maximálny potenciál. „Stratili sme vlastnú identitu,“ hovorí Andreassen. Spoločnosť vtedy pôsobila skôr ako organizácia na podporu miestneho predaja pre svoju materskú spoločnosť, pod Andreassenovým vedením však došlo k odkúpeniu podniku a ten sa vrátil k svojim koreňom. Pod novou značkou i-Pack AS sa tento špecialista zameral na svoju novú stratégiu: vrátiť sa späť k dodávateľskej činnosti a najmä vyrábať vysokokvalitné materiály a špeciálne balenia určené na reklamu v mieste predaja. Dlhodobým cieľom bolo stať sa jednotkou v odvetví.

„Vďaka podpore a technológiám spoločnosti Canon sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich podnikateľských cieľov.“

Atle Andreassen, zakladateľ

Výsledky

Skrátenie dodacích lehôt v rámci návrhu Just-In-Time z troch na jeden týždeň (v prípade niektorých aplikácií)

Skrátenie dodacích lehôt v rámci návrhu Just-In-Time z troch na jeden týždeň (v prípade niektorých aplikácií)

Zvýšenie mesačných objemov o 300 %

Zvýšenie mesačných objemov o 300 %

Snaha zvýšiť objemy o 25 % do konca roka 2015 a do roku 2016 o ďalších 15 %.

Snaha zvýšiť objemy o 25 % do konca roka 2015 a do roku 2016 o ďalších 15 %.

Podpora zriadenia novej divízie i-Pack Digital a ďalšej expanzie spoločnosti i-Pack Plast v oblasti tlače na drevené, plastové a oceľové médiá, ako aj oddelenia dizajnu a komunikácie spoločnosti i-Pack pri príprave originálnej kampane

Podpora zriadenia novej divízie i-Pack Digital a ďalšej expanzie spoločnosti i-Pack Plast v oblasti tlače na drevené, plastové a oceľové médiá, ako aj oddelenia dizajnu a komunikácie spoločnosti i-Pack pri príprave originálnej kampane

ipack-objective

Cieľ

Rozšíriť podnikanie a stať sa lídrom v oblasti riešení reklamy v mieste predaja

Výzvy

• Neschopnosť uspokojovať dopyt zákazníkov, pokiaľ ide o kratšie dodacie lehoty na produkty pre kampane v mieste predaja, ktoré často fungujú na reakčnej báze

• Žiadna kontrola nad kvalitou tlače, ktorá má vplyv na kvalitu konečného produktu

• Tlač malých sérií prostredníctvom externých služieb spôsobovala komplikácie na výrobnej linke

• Obmedzené možnosti a vysoké náklady spojené s procesom prípravy prototypov

• Neschopnosť vytvoriť nové možnosti využitia potrebné na ďalší rast podniku

Prístup

Spoločnosť Canon analyzovala obchodnú stratégiu a najlepšie riešenie, ktoré by zákazníkovi umožnilo rozšíriť ponúkané služby o služby tlače

• Nový obchodný partner odporučil pre novú digitálnu divíziu technológie Canon a Arizona

• Spoločnosť Canon pozvala svojho partnera na predbežné uvedenie série Arizona 6000 vo Vancouveri

• Predvedenie produktivity a univerzálnosti širokého radu médií využiteľných na produkciu balení v malých sériách, prezentačné účely a komerčnú tlač

• Spoločnosť Canon poskytla podporu pri inštalácii a integrácii s existujúcou dokončovacou linkou

ipack-spare