imagination-hero1

Spravované služby tlače od spoločnosti Canon dávajú rozlet predstavivosti

Imagination je poprednou svetovou nezávislou agentúrou zaoberajúcou sa kreatívnou komunikáciou a dizajnom. Špecializuje sa na vytváranie prvotriednych kampaní pre popredné medzinárodné značky. Tlač spoločnosti Imagination bola však z veľkej časti neriadená a nemonitorovaná a vykazovala vysoké prevádzkové náklady. Na zabezpečenie rýchlej a účinnej reakcie založili agentúra Imagination a spoločnosť Canon spoločný projektový tím, ktorého úlohou bolo zavedenie spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon. Výsledky boli pôsobivé. Náklady súvisiace s tlačou výrazne poklesli, v prevádzke je podstatne menej zariadení. Navyše, spoločnosť Imagination teraz dokáže oveľa presnejšie refakturovať náklady na tlač, ako aj poskytovať svojim klientom kvalitnejšiu farebnú tlač.

imagination-image1

„Získali sme v mnohých smeroch. Náklady na tlač výrazne klesli, čo má nemalý vplyv na náš hospodársky výsledok. Máme oveľa menej zariadení, ktoré sú podstatne flexibilnejšie a odolnejšie a zároveň máme tie správne stroje na tých správnych miestach. Teraz dokážeme refakturovať náklady súvisiace s tlačou oveľa presnejšie a sme schopní našim zákazníkom neustále poskytovať vysoko kvalitnú farebnú tlač.“

Sue Chick, projektová manažérka