DWF-hero1-1600x600

Krásna cesta

DWF-logo.jpg

Spoločnosť Beiersdorf je považovaná za priekopníka modernej starostlivosti o pleť. Jej medzinárodný úspech (16 500 zamestnancov a 150 pobočiek na celom svete) je založený na vízii stať sa jednotkou v starostlivosti o pleť na relevantných trhoch a v relevantných kategóriách. Už teraz sa pýši silnými značkami vo všetkých významných kategóriách starostlivosti o pleť, okrem iného značkou NIVEA, na hromadnom trhu.

Výsledky

Doterajšia úspora financií vo výške 35 % nákladov na tlač

Doterajšia úspora financií vo výške 35 % nákladov na tlač

Pri používaní nového tlačového systému výrazne klesla spotreba elektrickej energie o 25 %

Pri používaní nového tlačového systému výrazne klesla spotreba elektrickej energie o 25 %

Vylepšené zabezpečenie spracovania dôverných údajov

Vylepšené zabezpečenie spracovania dôverných údajov

Vyššia efektívnosť a lepšia komunikácia medzi oddeleniami

Vyššia efektívnosť a lepšia komunikácia medzi oddeleniami

Beiersdorf

Cieľ

Zjednodušiť a zmodernizovať systémy správy dokumentov a informácií spoločnosti Beiersdorf s cieľom transformovať obchodné činnosti.

Výzvy

• Decentralizovaný tlačový systém

• Neefektívne riadenie nákladov

• Nedostatočná prístupnosť a potreba sledovateľnosti

• Slabé zabezpečenie a efektívnosť v prostredí s vysokými nárokmi na audity

Prístup

• Zaviedli sa spravované služby tlače

• Výber spravovaných služieb v oblasti spracovania dokumentov, ktoré zodpovedajú konkrétnym potrebám daného podnikania

Beiersdorf