DWF-hero1-1600x600

Spoločnosť Barry Callebaut dosahuje sladké úspechy vďaka riešeniu od spoločnosti Canon

DWF-logo.jpg

Pri revízii svojich prevádzok spoločnosť Barry Callebaut zistila, že je nevyhnutne potrebné zreformovať oblasť tlače. V skutočnosti sa zistilo, že tlač a jej údržba predstavujú jednu z najväčších položiek z hľadiska času aj peňazí.

Výsledky

Tlač na diaľku je teraz jednoduchá a bezproblémová

Tlač na diaľku je teraz jednoduchá a bezproblémová

Toto nové riešenie sa spravuje centrálne na hlavnom pracovisku

Toto nové riešenie sa spravuje centrálne na hlavnom pracovisku

Funkcia obojstrannej tlače ešte viac prispieva k udržateľnej tlači

Funkcia obojstrannej tlače ešte viac prispieva k udržateľnej tlači

Zamestnanci môžu zdieľať a tlačiť tlačové úlohy z akéhokoľvek miesta už za pár minút

Zamestnanci môžu zdieľať a tlačiť tlačové úlohy z akéhokoľvek miesta už za pár minút

Barry_Callebaut

Cieľ

Ak chcela spoločnosť Barry Callebaut dosiahnuť svoje ciele v oblasti rastu, potrebovala úplne nový systém prevádzky, ktorý by bol v súlade s jej strategickými piliermi, ktorými sú: inovácia, nákladová efektívnosť, udržateľnosť a rozširovanie.

Výzvy

• Pôvodný tlačový park bol z hľadiska času a obsluhy neefektívny pre stálych zamestnancov, ako aj pre tím IT

• Jednotlivé tlačiarne sa ťažko spravovali a obsluhovali

• Prevádzka bola pomalá a ťažkopádna

• Integrácia tlačového systému s inými kanceláriami na vysunutých pracoviskách bola nákladná

Prístup

Zaobstaral sa nový tlačový park pozostávajúci z multifunkčných zariadení Canon a centrálnej tlačovej infraštruktúry, ktorý má zamestnancom umožniť jednoduchú a bezproblémovú tlač a skenovanie.

Barry_Callebaut