Eureco-hero1.jpg

Spoločnosť Eureco-Pharma BV žne ovocie zavedenia internej digitálnej tlače letákov

Spoločnosť Eureco-Pharma BV sa špecializuje na paralelný dovoz a prebalovanie liekov a má ročný obrat 40 miliónov eur. Až do minulého roka spoločnosť zadávala tlač informačného letáku pre pacientov v holandskom jazyku externému dodávateľovi. Tento postup má značné nevýhody vrátane priemernej doby vypracovania o dĺžke štyroch týždňov a nedostatku flexibility. Okrem toho spoločnosť zistila, že outsourcingom tlače letákov dochádza k veľkému plytvaniu.

Tlačové operácie v rámci firmy umožnili spoločnosti Eureco-Pharma znížiť dobu vypracovania zo štyroch týždňov na 24 hodín. Možnosť tlače letákov podľa potreby znamená, že spoločnosť značne znížila plytvanie, v dôsledku čoho sa ročne ušetria tisícky eur. Rovnako došlo k úspešnej automatizácii procesov skladania a počítania vďaka prístroju na rezanie a skladanie Horizon, čím sa šetrí aj na pracovnej sile.

Eureco-image1
Eureco-image2

„Až do minulého roka som akceptoval nevýhody outsorurcingu tlače letákov a nikdy som sa nezaujímal o iné možnosti. Po rozhovore so zástupcom spoločnosti Canon som ale začal rozumieť potenciálnym výhodám.“

Jan de Kreij, generálny riaditeľ a majiteľ