DWF-hero1-1600x600

Rada mestského obvodu Enfield vstupuje v spolupráci so spoločnosťou Canon na trh veľkoobjemovej farebnej tlače

DWF-logo.jpg

Rada mestského obvodu Enfield má pre všetky svoje oddelenia stanovené vysoké štandardy. Keďže ide o miestnu samosprávu, je úplne nevyhnutné, aby rada a jej zložky poskytovali daňovým poplatníkom za ich peniaze vysokú hodnotu. Rada sa musí zároveň striktne pridržiavať rozpočtu a pokynov v oblasti obchodnej značky.

Výsledky

V prípade všetkých druhov papiera sa tlačová kapacita zvýšila o 30 %

V prípade všetkých druhov papiera sa tlačová kapacita zvýšila o 30 %

Produktivita sa zvýšila o 50 %

Produktivita sa zvýšila o 50 %

O 20 % viac farebných tlačových úloh sa realizuje interne (v súčasnosti 65 % farebne, 35 % monochromaticky)

O 20 % viac farebných tlačových úloh sa realizuje interne (v súčasnosti 65 % farebne, 35 % monochromaticky)

Zriadenie interného portálu na tlač z webu a zmodernizovanie webovej lokality, čím sa zaisťuje 70 % celkovej práce

Zriadenie interného portálu na tlač z webu a zmodernizovanie webovej lokality, čím sa zaisťuje 70 % celkovej práce

enfield_council

Cieľ

Posilniť hodnotu interného tlačového oddelenia rady tým, že bude realizovať viac veľkoobjemových farebných tlačových úloh.

Výzvy

• Neschopnosť uspokojiť rastúci dopyt po farebnej tlači

• Pôvodná technológia digitálnej tlače po stránke produktívnosti, farebnej stability výstupov a nákladovej účinnosti nebola schopná uspokojiť dopyt

• Požiadavka, aby tlačové výstupy zodpovedali prísnym usmerneniam rady týkajúcim sa obchodnej značky

• V prípade veľkoobjemovej tlače sa príliš veľa úloh zadávalo externe

Prístup

• Interné tlačové oddelenie Rady mestského obvodu Enfield má už od roku 2005, odkedy je zákazníkom spoločnosti Canon, nepretržite dobrý dojem z jej služieb a podpory.

• V roku 2014 sa tento zákazník v snahe zmodernizovať svoju infraštruktúru digitálnej tlače podrobil revízii nástrojom Business & Innovation Scan a zúčastnil programu Essential Business Builder Program spoločnosti Canon, aby získal lepší prehľad o trhoch internej a farebnej tlače.

• Na základe poradenstva a vedenia spoločnosti Canon zákazník v snahe rozšíriť podnikanie investoval do novej produkčnej technológie imagePRESS a ďalej spolupracuje s tímami pre rozvoj podnikania a správu podnikových zákazníkov spoločnosti Canon.

enfield_council