UKE-hero1

Canon prevzal správu takmer nad všetkými tlačovými systémami v Univerzitnom medicínskom centre Hamburg-Eppendorf, čím sa dosiahla transparentnosť nákladov a jednoduchší obeh dokumentov.

Univerzitné medicínske centrum Hamburg-Eppendorf (UKE) potrebovalo znížiť náklady na tlač a na komplexné služby tlače, ktoré boli riešené externými službami. Napriek komplexnému existujúcemu prostrediu sa spoločnosti Canon podarilo zaviesť prispôsobené spravované služby tlače, ktoré pokrývajú takmer všetky činnosti súvisiace s tlačou a predpokladá sa, že vďaka nim náklady klesnú o 16 % iba v priebehu najbližších 5 rokov.

UKE-image1.jpg
UKE-image2

„Dnes je podpora tlačiarní a multifunkčných zariadení na podstatne vyššej úrovni, pretože ju majú na starosti odborníci zo spoločnosti Canon. Ako oddelenie IT sa vďaka tomu môžeme sústrediť na naše hlavné úlohy. Navyše sú náklady na tlač nižšie než kedykoľvek predtým.“

Florian Benthin, vedúci oddelenia kancelárskych služieb