ABC- Hero1

Správca fondov nemocníc v UK v snahe zvýšiť efektívnosť a vytvoriť nový tok príjmov investuje do elektronického obchodu pre tlačové potreby

DWF-logo.jpg

Po revízii podporných služieb všetkých svojich zariadení Správca fondov NHS pre Rotherham, Doncaster a South Humber investoval do riešenia elektronického obchodu pre tlačové potreby od spoločnosti Canon.

Výsledky

Zavedený systém, ktorý spoločnosti RDaSH otvára nové zdroje príjmov

Zavedený systém, ktorý spoločnosti RDaSH otvára nové zdroje príjmov

Zjednodušený online proces zadávania objednávok, ktorý umožňuje zákazníkom mať pod kontrolou schválenia a poskytuje im priamočiary nástroj na zadávanie dopytov po tlačových službách

Zjednodušený online proces zadávania objednávok, ktorý umožňuje zákazníkom mať pod kontrolou schválenia a poskytuje im priamočiary nástroj na zadávanie dopytov po tlačových službách

Manuálne procesy ako zadávanie údajov, overovanie a upravovanie dokumentov boli minimalizované, čo pracovníkom tlačovej miestnosti umožňuje venovať viac času spracovaniu objednávok

Manuálne procesy ako zadávanie údajov, overovanie a upravovanie dokumentov boli minimalizované, čo pracovníkom tlačovej miestnosti umožňuje venovať viac času spracovaniu objednávok

RDash

Cieľ

Vytvoriť ďalší tok príjmov predajom tlačových služieb externým zákazníkom, zvýšiť efektívnosť podniku a znížiť plytvanie

Výzvy

• Nahradiť systém označovania úloh na papieri

• Aktualizovať zdĺhavý proces návrhu dokumentov

• Inštalovať online riešenie, vďaka ktorému by mohli byť služby tlače komerčne prístupné externým zákazníkom

Prístup

Využitie cloudového softvérového riešenia na vytvorenie online tlačového portálu spočiatku pre interných zákazníkov a neskôr aj pre externých používateľov požadujúcich tlačové služby