DWF-hero1-1600x600

Spoločnosť Rohner Spiller rúca stereotypy so spoločnosťou Canon

DWF-logo.jpg

Uplynulé polstoročie spoločnosť Rohner Spiller tvrdo pracovala na tom, aby sa etablovala na trhu ako popredný poskytovateľ služieb komerčnej tlače. Vďaka rýchlym a vysoko kvalitným komplexným tlačovým službám si spoločnosť vybudovala veľkú a vernú zákaznícku základňu na širokej škále trhov vo Švajčiarsku, ktorá zahŕňa architektov, grafických dizajnérov, malé a stredné podniky, ale aj veľké spoločnosti.

Výsledky

Bola vytvorená nová obchodná značka v oblasti kombinovaných médií a digitálneho marketingu

Bola vytvorená nová obchodná značka v oblasti kombinovaných médií a digitálneho marketingu

Získali sa nové zákazky

Získali sa nové zákazky

Objem strán sa zvýšil o 20 %

Objem strán sa zvýšil o 20 %

Zlepšila sa efektívnosť produkcie

Zlepšila sa efektívnosť produkcie

Rohner_spiller

Cieľ

Uviesť na trh novú značku v oblasti kombinovaných médií – Querfeld1, preskúmať nové obchodné príležitosti v oblasti digitálneho marketingu a zvýšiť objem tlače.

Výzvy

• Ťažkosti pri získavaní nových zákaziek

• Klesajúce ceny tlače

• Chýbajúci jedinečný predajný argument

Prístup

Po niekoľkých konzultáciách s poprednými dodávateľmi riešení v oblasti kombinovaných médií zákazníka oslovili skúsenosti spoločnosti Canon na trhu a jej prísľub pomôcť mu zaviesť a vymedziť novú ponuku služieb.

Rohner_spiller