ABC- Hero1

Nástroj Business & Innovation Scan z dielne Canon podnecuje spoločnosť Ritz k expanzii na trh kombinovaných médií

DWF-logo.jpg

Švajčiarsky poskytovateľ tlačových služieb spoločnosť Ritz prijala zásadné opatrenia v snahe prispôsobiť sa vývoju na trhu komunikácií, ktorého hybnou silou je popularita online kanálov a digitálnych platforiem.

Výsledky

Mierna zmena značky, ktorá odráža nové služby

Mierna zmena značky, ktorá odráža nové služby

Úspešná propagácia ponuky kombinovaných médií prostredníctvom príslušnej kampane zacielenej na klientov

Úspešná propagácia ponuky kombinovaných médií prostredníctvom príslušnej kampane zacielenej na klientov

Uskutočnená prvá kampaň na propagáciu kombinovaných médií zacielená na klientov spoločnosti Ritz

Uskutočnená prvá kampaň na propagáciu kombinovaných médií zacielená na klientov spoločnosti Ritz

Ritz-objective

Cieľ

Prispôsobiť sa modernému komunikačnému prostrediu rozšírením online služieb

Výzvy

• Klesajúci objem tlače

• Neľahké presadzovanie sa na konkurencieschopnom trhu

• Neschopnosť uspokojovať dopyt zákazníkov po online službách

Ritz-spare

Prístup

• Na podujatí pre zákazníkov v roku 2013 ponúkla spoločnosť Canon spoločnosti Ritz nástroj Business & Innovation Scan (B&IS)

• Preskúmanie B&IS sa uskutočnilo v roku 2014 a klient vďaka nemu získal jasný prehľad o súčasnom podnikateľskom modeli vrátane analýzy marketingovej stratégie

• Skenovanie B&IS inšpirovalo klienta k zmene podnikateľského modelu, do ktorého po novom pribudli služby s obsiahnutím kombinovaných médií prostredníctvom riešení od spoločnosti Canon, a k zmene postavenia podniku v roku 2015

• Spoločnosť Canon podporila prvú kampaň na propagáciu nových služieb na báze kombinovaných médií zacielenú na klientsku základňu spoločnosti Ritz