Marne Drukkers

Sarab-LOGO.jpg

„Manuálne zoraďovanie veľkoformátových plagátov zaberá veľa času a stojí veľa peňazí, preto sme sa rozhodli vyhľadať lepšie riešenie. Náš systém obchodných objednávok nám spolu so systémom Oce Matrix umožňuje spracovávať objednávky automaticky, pričom týždenne ušetríme približne 20 pracovných hodín.“

Guus Sligter, riaditeľ spoločnosti