ABC- Hero1

Spoločnosť Mailing Andalucía vkladá dôveru do značky Canon, ktorá jej má zaistiť zvýšenie efektívnosti výroby

DWF-logo.jpg

Mailing Andalucía je lídrom v oblasti priameho marketingu v Španielsku. Má vyše 1 000 klientov z rôznych odvetví. Úspech dosiahla uspokojovaním požiadaviek zákazníkov v oblasti veľkoobjemovej vysokokvalitnej monochromatickej tlače transakčnej dokumentácie a dokumentov s variabilnými údajmi. Na uspokojenie rastúceho dopytu potrebovala spoločnosť Mailing Andalucía riešenie, ktoré by jej zaistilo výrobnú kapacitu a flexibilnosť bez ohrozenia kvality výstupu, ale aj partnera, ktorý by podporil jej sústavný obchodný rast.

Výsledky

Svižnejšia produktivita

Svižnejšia produktivita

Kvalitnejšie a rozmanitejšie koncové produkty

Kvalitnejšie a rozmanitejšie koncové produkty

Kvalitná popredajná podpora

Kvalitná popredajná podpora

andalucia

Cieľ

Nájsť partnera, s ktorého podporou spoločnosť dokáže zvýšiť kapacitu, kvalitu, efektívnosť, flexibilnosť a spoľahlivosť služieb tlače variabilných údajov

Výzvy

Uspokojiť dopyt zákazníkov v zmysle väčších objemov produktov s rôznym využitím odklonom od predchádzajúcej infraštruktúry pracovného toku

Prístup

• Spoločnosť Mailing Andalucía bola v minulosti zákazníkom spoločnosti Océ a po akvizícii prirodzene zakotvila u spoločnosti Canon

• Spoločnosť Canon zapôsobila na spoločnosť Mailing Andalucía špičkovými technickými službami, ktoré dodáva v rámci inštalácie, ako aj silnou popredajnou podporou zameranou na rozvoj podnikania

• Spoločnosť Canon predviedla zákazníkovi, ako možnosti inovovania v budúcnosti môžu prispieť k rozvoju jeho podnikania