HSD-hero1

Spoločnosť hs Druck mapuje cestu k úspechu s prispôsobenou digitálnou tlačou

„Keď sme sa rozhodli založiť spoločnosť hs Druck, vychádzali sme z presvedčenia, že prostredníctvom digitálneho cloudu dokážeme našim klientom ponúknuť čosi výnimočné, ďaleko presahujúce kvalitnú tlač,“ spomína zakladajúci partner Helmut Hörmanseder. „Našou motiváciou nebola hospodárnosť krátkodobej prevádzky – túžili sme využiť potenciál personalizácie na to, aby sme našim zákazníkom umožnili posúvať hranice využitia tlačového marketingu.“

Spoločnosť hs Druck využíva tri produkčné tlačiarenské stroje Canon imagePRESS, softvér PrintShop Mail od spoločnosti Objectif Lune na spracovanie variabilných údajov za podpory spoločnosti Canon a program DirectSmile umožňujúci individuálne prispôsobenie obrazu. „Spoločnosť Canon nám bola výraznou oporou, pričom nám pomohla skutočne naplno využiť digitálne tlačiarenské stroje a nástroje na personalizáciu,“ vraví zakladajúci partner Hörmanseder. V rámci programu Essential Business Builder Program (EBBP) sme absolvovali vzdelávací kurz, pričom nám ich nezávislí odborníci prostredníctvom konzultačných služieb pomáhajú umožniť našim zákazníkom naplno využívať svoj obchodný a trhový potenciál.

HSD-image1
HSD-image2

„Ako spoločnosť hs Druck túžime našim zákazníkom poskytnúť všestrannú ponuku marketingových služieb – od fotografie, kreatívneho dizajnu a marketingového poradenstva až po tlač a samotné spracovanie na mieru. Od našich klientov dokážeme prostredníctvom jediného kontaktného bodu prebrať absolútnu kontrolu nad celou kampaňou a zabezpečiť jej kompletný priebeh. Práve to je podľa môjho názoru skutočnou budúcnosťou tlačových služieb. No a vďaka technológiám a odbornej pomoci od spoločnosti Canon už naplno pracujeme na pretvorení tejto vízie na skutočnosť.“

Spoločnosť Canon nám priamo v našich priestoroch zorganizovala kurz Essential Business Builder o prispôsobení tlače. Vďaka odbornému vedeniu celý náš tím pochopil potenciál technológií a zároveň získal istotu v rámci samotnej prevádzky aj sprostredkovania týchto možností klientom.“

Helmut Hörmanseder, zakladajúci partner