FT-hero1

Investície spoločnosti FT Solution do digitálnych technológií vedú k novému obchodnému rastu

Inovácie a zameranie na zákazníka zohrávali pri dosahovaní úspechu spoločnosti FT Solutions kľúčovú úlohu. Spoločnosť čoraz väčšmi využívala digitálne technológie v snahe dosiahnuť výhody tlače variabilných údajov nákladovo úsporným a ziskovým spôsobom. Posledná miliónová investícia (vo výške cca 1,2 milióna EUR) do systémov produkčnej tlače udržala túto rozrastajúcu sa skupinu poskytujúcu tlačové služby na technologickej špičke a znížila plytvanie spojené so zastaranými skladovými zásobami.

FT-image1

„Investovanie do týchto špičkových digitálnych tlačových systémov je pre náš pretrvávajúci úspech nevyhnutné a spoločnosti FT Solutions a našim zákazníkom už prinieslo úžasné výhody napríklad v podobe vyššej kvality a väčšej flexibilnosti.“

Tom Gurd, generálny riaditeľ