Elwe

Sarab-LOGO.jpg

„Vďaka tlačiarni Arizona 660XT nemusíme robiť kompromisy medzi kvalitou a dodacou dobou. Môžeme ponúkať predajné prospekty v menších objemoch za priaznivé ceny. Spoločnosť Canon sa stala naším partnerom, ktorý pri nás neustále stojí a myslí spoločne s nami.“

Kirsten van Brummen, oddelenie špeciálnej propagácie spoločnosti Elwe