ABC- Hero1

Spoločnosť Cavelti presahuje hranice tlače so značkou Canon

DWF-logo.jpg

Švajčiarsky rodinný podnik Cavelti pôsobí v tlačiarenskom odvetví už 135 rokov. Za svoj úspech spoločnosť vďačí predovšetkým vlastnej schopnosti zavádzať technologické zmeny a uskutočniť potrebné kroky na diverzifikáciu svojej ponuky služieb v snahe plniť a prekonávať očakávania svojich zákazníkov.

Výsledky

O 30 % nižšie náklady na digitálnu tlač

O 30 % nižšie náklady na digitálnu tlač

Rýchlejšie, profesionálnejšie služby v odvetví komunikácií

Rýchlejšie, profesionálnejšie služby v odvetví komunikácií

Zvýšený objem priamej poštovej komunikácie

Zvýšený objem priamej poštovej komunikácie

Expanzia na trh služieb s obsiahnutím kombinovaných médií

Expanzia na trh služieb s obsiahnutím kombinovaných médií

Cavelti-objective

Cieľ

Nájsť partnera, ktorý by podporil rozvoj divízie digitálnej tlače a preskúmal príležitosti v oblasti nových médií.

Výzvy

• Nákladná a nedostatočná infraštruktúra digitálnej tlače

• Nedostatočná podpora dodávateľa bez povzbudenia k rozšíreniu obchodnej činnosti

Prístup

• Po 18-mesačných konzultáciách na trhu dospela spoločnosť Cavelti k záveru, že najlepším dodávateľom, s ktorým sa oplatí urobiť ďalší krok, je spoločnosť Canon

• Okrem na mieru šitého návrhu hardvérových a softvérových riešení sa zákazníkovi poskytla aj podpora podnikania zameraná na preskúmanie trhov nových médií