ABC- Hero1

Spoločnosť BM Druck v spolupráci so značkou Canon rozširuje produkciu na báze digitálnej tlače

DWF-logo.jpg

Za uplynulých 15 rokov zohrávala digitálna tlač v podnikaní spoločnosti BM Druck vždy len vedľajšiu úlohu. Do roku 2014 si však generálny riaditeľ tohto švajčiarskeho ofsetového tlačiarenského podniku Rene Cassis uvedomil výrazný nárast dopytu zákazníkov po digitálnej tlači na rôzne účely. Znamenalo to, že nastal čas, aby sa tejto oblasti podnikania dostalo náležitej pozornosti.

Výsledky

Bezproblémová prevádzka tlačiarenského stroja Canon imagePRESS C700 po dobu 8 mesiacov bez potreby servisu

Bezproblémová prevádzka tlačiarenského stroja Canon imagePRESS C700 po dobu 8 mesiacov bez potreby servisu

O 80 % nižšie náklady na outsourcing

O 80 % nižšie náklady na outsourcing

O 30 % vyššia produktivita

O 30 % vyššia produktivita

Rozmanitejšie portfólio produktov

Rozmanitejšie portfólio produktov

BMDruck-objective

Cieľ

Tradičný ofsetový tlačiarenský podnik s možnosťami inovovania digitálneho tlačového prostredia v záujme uspokojovania rastúceho dopytu zákazníkov po rýchlejších službách a pestrejšej produktovej ponuke.

Výzvy

• V záujme uspokojenia rastúceho dopytu po digitálnej tlači bolo potrebné inovovať existujúcu digitálnu tlačovú technológiu (Canon)

• Väčšina digitálnych tlačových úloh sa pre veľké prichádzajúce objemy pokrývala z externých zdrojov. V priebehu šiestich mesiacov (jún 2014 – december 2014) dosiahli náklady na ne 20 000 švajčiarskych frankov (18 440 EUR)

• Zníženie nákladov na externé služby digitálnej tlače vykonávaním tejto práce interne

• Splnenie požiadaviek zákazníkov tlačiť na ťažšie/štruktúrované typy médií

Prístup

Spoločnosť Canon sa opätovne uchádzala o kontrakt s existujúcim zákazníkom a vďaka vysokému štandardu služieb a podpory, najlepšej technológii (imagePRESS C700) a pomeru hodnoty a ceny ho aj získala.