ABC- Hero1

Nový proces digitálnej tlače zlepšuje produktivitu a rast zisku spoločnosti ABC Imaging UK

Keďže má spoločnosť ABC Imaging UK výrobnú réžiu pod kontrolou, môže sa tešiť na neustály rast zisku. Vylepšeniami pracovného toku sa navyše dosiahla vyššia kapacita, vďaka ktorej môže spoločnosť ponúkať svojim klientom viac služieb. Medzi takéto služby patrí produkcia vysokokvalitných súborov dokumentov balených v škatuliach na účely predkladania návrhov do verejných súťaží, ako aj množstva nových produktov a aplikácií.

S novo nainštalovanými tlačiarňami Canon a Océ je spoločnosť ABC Imaging UK ešte bližšie k dosiahnutiu svojho cieľa „Urobiť dobrý dojem na každého klienta, a to zakaždým“. „Keď hľadím do budúcnosti, vidím, že spoločnosť ABC bude veľmi úspešná,“ s nadšením hovorí Ray Hawkins. „Je úžasné spolupracovať s dodávateľom, ktorý poskytuje nielen širokú škálu produktov, ale aj efektívnu a pravidelnú správu účtu a podporu rozvoja podnikania. Vďaka pracovnému toku na tlačiarni Océ PRISMA a technológii imagePRESS od spoločnosti Canon sa nám podarilo optimalizovať naše operácie a zisky zvýšením výrobnej kapacity o 50 % a znížením nákladov o 30 %.“

ABC-image1
ABC-image2-595x380.jpg

„Zakúpením tlačiarenských strojov Canon imagePRESS C7010VPS sme výrazne znížili objem práce realizovanej tretími stranami. Všetku prácu teraz vykonávame na našich vlastných tlačiarenských strojoch a naši klienti sú s kvalitou tlače spokojní.“

Ray Hawkins, generálny riaditeľ