ABC- Hero1

Spoločnosť Armstrong Watson si za partnera pre realizáciu svojej vízie stratégie spoločenskej zodpovednosti podniku vyberá spoločnosť Canon

Armstrong Watson je účtovná firma s komplexnými službami, ktorá disponovala starnúcim, nespoľahlivým a nákladným zmiešaným tlačovým parkom a potrebovala uviesť tlač dokumentov do súladu s vlastnou politikou sociálnej zodpovednosti - čo je oblasť majúca výrazný vplyv na rozhodovací proces zákazníkov. Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Canon sa jej podarilo rozvinúť svoju konkurenčnú výhodu splnením cieľov vlastnej politiky sociálnej zodpovednosti týkajúcich sa dopadov na životné prostredie - znížila sa spotreba papiera a energie a spolu s nimi aj počet zariadení súvisiacich s tlačou až o viac než 70%.

ABC-image1
ABC-image1

„Pred vyslovením akéhokoľvek odporúčania musím povedať, že spoločnosť Canon sa mimoriadne snažila dostať našej organizácii pod kožu, pochopiť, čo treba zlepšiť, a nájsť spôsob, akým toto zlepšenie dosiahnuť. Pochopenie podnikania našich zákazníkov je filozofia, ktorej sa striktne držíme, a boli sme si istí, že spoločnosť Canon je pre nás tým správnym partnerom.“

David Clarkson, obchodný riaditeľ