ČLÁNOK

Dodržiavanie predpisov pri využívaní digitálnych technológií

Zabezpečte, aby bol váš podnik vždy v súlade s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou

Stiahnuť príručku

Orientácia v meniacom sa svete financií: Stratégie plnenia zvyšujúcich sa nárokov na zabezpečenie súladu v oblasti P2P

Prečítajte si príručku spoločnosti Canon o tom, ako zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a bezpečnosť vášho podniku

Stiahnuť príručku

Man presents financial information to meeting

Využite digitálne technológie na dodržiavanie predpisov vo finančnej oblasti

Finančné oddelenia dnes čelia narastajúcemu tlaku v súvislosti s požiadavkami auditu vyplývajúcimi z GDPR. V zložitom a neustále sa vyvíjajúcom regulačnom prostredí si finančné oddelenie jednoducho nemôže dovoliť žiadne chyby.

Tradičné metódy s využitím fyzických dokumentov nielen komplikujú procesy a ich riadenie, ale sú tiež rizikom z hľadiska dodržiavania predpisov. Ako môže zavedenie digitálnych technológií a technológií na automatizáciu procesov premeniť procesy, od peňažných tokov až po spracovanie faktúr?

Stiahnite si túto príručku a pozrite si, ako zvýšiť transparentnosť a bezpečnosť podniku a jeho súlad s predpismi.

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako môže váš podnik zvýšiť efektivitu procesu P2P a zabezpečiť jeho súlad s predpismi

Kontaktujte náš tím