Digitálna transformácia: úloha IT oddelenia

Zistite, ako riadiť bezproblémovú digitálnu transformáciu v zložitom hybridnom prostredí

STIAHNUŤ PRÍRUČKU

Plánovanie strategie digitálnej transformácie

Ako môže IT oddelenie podporiť úspešnú digitálnu transformáciu, keď je až 70 % iniciatív odsúdených na neúspech?

Stiahnuť príručku

Winding mountain road lit up brightly

Pripravte svoju IT infraštruktúru na digitálnu budúcnosť

Digitálne technológie už nie sú iba doménou IT oddelenia – moderné spoločnosti dnes využívajú digitálne prostriedky v rámci celej svojej organizácie. Za úspešnú realizáciu projektov transformácie však stále jednoznačne zodpovedá IT oddelenie. A keďže podľa predpokladov organizácie IDC je až 70 % iniciatív v oblasti digitálnej transformácie odsúdených na neúspech – ako môže toto oddelenie usmerňovať proces riadenia zmeny IT systémov tak, aby zaistilo hladký prechod na digitálne technológie?

Transformácia informačných technológií: Hybridné prostredie

Ak má byť transformácia informačných technológií úspešná, je potrebné si uvedomiť, že je to cesta a nie iba preteky do cieľa – stavu absolútnej digitalizácie. Množstvo podnikov momentálne funguje v hybridnom prostredí s kombináciou interných, externe dodávaných aj cloudových riešení. Čoraz viac organizácií usiluje o digitalizáciu podnikových procesov. Jednou z kľúčových úloh IT oddelenia je skĺbiť nové a staré: optimalizovať a aktualizovať súčasné systémy riadením modernizácie starších informačných technológií a zavádzaním nových technológií.

Prínos zaznamenajú podniky, ktoré dokážu úspešne pracovať s cloudovými aj vlastnými internými systémami. Musia sa tiež naučiť vyvážene reagovať na potrebu informácií vytlačenýchi a digitálnych informácií a podľa situácie použiť zakaždým správny proces. Je dôležité, aby IT oddelenie vytvorilo systémy, ktoré zaistia, že pracovníci použijú vhodný proces v správny čas. Tieto dva zdanlivo kontrastné procesy sa hladko prepoja aj vďaka efektívnej stratégii.

S týmito úskaliami hybridného prostredia si musí úspešne poradiť IT oddelenie, ktoré musí skĺbiť viaceré systémy, realizovať transformáciu a popritom všetkom naďalej zaisťovať dobré fungovanie podniku. Oddelenie musí disponovať systémom riadenia zmeny informačných technológií dostatočne schopným na to, aby zvládol všetky tieto tlaky, a dostatočne flexibilným na to, aby si dokázal poradiť aj s nepredvídanými prekážkami.

Man running down a tunnel towards a black hole

Automatizácia činností IT oddelenia

Spoločnosti, ktoré sa vydali na cestu transformácie procesov, musia byť pripravené na postupne sa zvyšujúce nároky na úroveň automatizácie. Je veľmi dôležité, aby IT oddelenie dokázalo prepojiť staršie systémy s novými technológiami. Balansovať na hranici medzi novými a starými technológiami je pre IT oddelenie neľahká úloha.

Nové automatizované procesy, ako je napríklad systém automatických odpovedí na poštovom oddelení, dokážu ušetriť cenný pracovný čas. Ak sa správne implementujú, oslobodia pracovníkov od časovo náročných a rutinných povinností a umožnia im sústrediť sa na tvorivejšie, prínosnejšie úlohy a v konečnom dôsledku tak prispieť k rastu podniku.

Tieto nové automatizované procesy je však potrebné zosúladiť so zavedenými pracovnými postupmi. Pracovníci IT oddelenia musia úzko spolupracovať s hlavnými zúčastnenými stranami, aby presne pochopili, aký účel má nová technológia plniť a ako zapadne do každodenných činností.

Minimálne 67 % projektov sa buď nedotiahne do konca, alebo sa vyhodnotia ako neúspešné. Ak riaditeľ pre informačné technológie nechce, aby sa jeho projekt zaradil medzi túto drvivú väčšinu, musí vytvoriť stratégiu digitálnej transformácie, s ktorou bezpečne obopláva tradičné úskalia projektov digitálnej transformácie. Pri transformácii činností v oblasti IT je potrebné uplatniť jasný, podrobný a viacfázový postup a vyhnúť sa bežným chybám v podobe nedostatočne pripraveného tímu.

Zaistite úspech svojej digitálnej transformácie pomocou sprievodcu od spoločnosti Canon

Súvisiace riešenia

Zistite viac

Zistite, ako vykročiť na cestu transformácie podnikania so spoločnosťou Canon

KONTAKTUJTE NÁS